วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Sonic Advance 3 Cheats Code

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Sonic Advance 3 codebreaker

สูตร Sonic Advance 3 codebreaker


0000E830 000A + 100B9B14 0007           (ใส่ก่อนใช้สูตรอื่น).
A30015DC 0000 + 8300160C 000F          Invincible (Only When Moving).
A30015DC 0000 + 8300161C 000F          Always Have Speed Shoes .
8300094C 03E7                                          Infinite Rings.โหลดเกมส์ Sonic Advance 3 .gba
33000954 0009                                           Infinite Lives.
8300094E 0200                                          Infinite/Low Time.
D0000020 0004 + 330015C7 0003            Hold Select To Pass Through Certain Objects.
730015DE 0200 + 830015C6 0001 +
730015DE 0100 + 830015C6 0000           Press  For Reverse Gravity/Press  For Normal Gravity.
330015CC 00??                                           Button Power Modifier (00=Normal Slide, 1F=Hammer, 29=Power Slide).
330015CD 00??                                         Jump Power Modifier (00=Normal, 0F=Boost Jump).
330015E8 00??                                          1st Character Modifier (00=Sonic, 01=Cream, 02=Tails, 03=Knuckles, 04=Amy).
33001734 00??                                           2nd Character Modifier (00=Sonic, 01=Cream, 02=Tails, 03=Knuckles, 04=Amy).
33001708 00D5 + 730018D4 000A +
830018D4 00D5                                         Tails Never Gets Tired When Flying.
33001704 00D5                                          Cream Never Gets Tired When Flying.
33000540 001F                                           Enable All Characters.
83000558 7F09                                           All Levels Open.
83000562 FFFF                                          Have All Chaos Emeralds.
43000552 0909 + 00000004 0002              Have All 9 Keys.
83004120 000B                                          Unlock Special Stage Mode.
43004866 0000 + 00000007 08EC            Always Get A Chaos Emerald.
43000544 03FF + 00000007 0002             Have All Choas Found.
83000562 047F                                           Have All Chaos Emeralds.
D0000020 0001 + 830015DA FB00          Mega Jump.


About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone