วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Yu Gi Oh! 7 Trials To Glory

 

สูตร Yu Gi Oh! 7 Trials To Glory GameShark

สูตร Yu Gi Oh! 7 Trials To Glory GameShark

ใส่ก่อนใช้สูตร
90627FFA5238 
4F362C6A00A7 
D3C425DAE3C7 
โหลดเกม Yu-Gi-Oh! 7 Trials To Glory .gba
Have all Trophies 
33B398D53921 
Have all Cards 
A47CF3853A79 
2C3D071A623F 
Have 50,000 DP 
442C23A59CFC 
Earn 50,000 DP 
C651044F7BD7 
Access all Boosters 
26342C4B3375 
A4702A811677 
D84A03E0E5D4 
458C4305FBD0 
CE4225AA8597 
440D5A05FBD8 
DB4B08A085DC 
4D8E8300E3D4 
D94B0EEAE5DF 
B0716AA17428 
C64261A19590 
31951A851004 
D04843A1F5C0 
Infinite LP 
36386145373D 
Avoid Direct Attacks 
B65061C11713 
Inflict 5000 Direct Damage 
5E26816080BB 
Bypass Deck Check 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
1 Tribute Needed 
0A4801C5EFD7 
027CC1C072F3 
Cheap Ritual Offering 
18712EAB04BC 
Instant Win [Sel+Down] 
99EA7E85EFEB 
362D056B903F 
Repeat Draw Phase [Sel+Up] 
199EFE016ACB 
7A256841832B 
Place Another Card [Sel+Left] 
F9FEEEA5686B 
7E29054B873F 
Duel Results: 
50,000 Monsters Destroyed 
423105CF1BF7 
50,000 Damage Inflicted 
Opponent 
BC4D672EEC13 
In-Battle 
563921C51BB4 
Applications Open: 
Weekend [Start+Up] 
1B9CF85B0AC8 
5BF808E005B7 
Kaiba Cup [Start+Right] 
93FCB8DE12EC 
5BF80CFA05B4 
Card Shop [Start+Down] 
9BE878DF8FE8 
587B03A065BF 
Regional [Start+Left] 
FBFCE8FF0868 
527941E11DBB 
Bypass Deck Check: 
Weekend Tournament 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
91F133901EBC 
13B3354A7EBF 
0F9B554F66CB 
8FDB51D566C8 
KC Cup Tournament 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
F3F321F07C3C 
18307E0B06B3 
Shop Tournament 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
061A1C4E7EC7 
93D331D47E9C 
Regional Tournament 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
90703A901EB4 
12323C4A7EB7 
91F133901EBC 
13B3354A7EBF 
Championship 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
6C184A350440 
EE5A4CEF6443 
Activate Spell Card*: 
Raigeki [L+R+Up] 
199EDA1B6AC0 
A79C056B7154 
71D063901613 
A61D0C6B715C 
199EDA1B6AC0 
266028E19477 
199EDA1B6AC0 
C844A3B480C4 
Monster Reborn [L+R+Right] 
91FE9A9E72E4 
A79C056B7154 
71D063901613 
A61D0C6B715C 
91FE9A9E72E4 
266028E19477 
91FE9A9E72E4 
4830072A05E7 
Harpies Feather [L+R+Down] 
99EA5A9FEFE0 
A79C056B7154 
71D063901613 
A61D0C6B715C 
99EA5A9FEFE0 
266028E19477 
99EA5A9FEFE0 
29A5BE0A8267 
Change of Heart [L+R+Left] 
F9FECABF6860 
A79C056B7154 
71D063901613 
A61D0C6B715C 
F9FECABF6860 
266028E19477 
F9FECABF6860 
4030472B1DE3 
*Card replaces 
First card chosen in Deck
Read More

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[ROM][GBA] Yu-Gi-Oh! 7 Trials To Glory Download

 

โหลดเกม Yu-Gi-Oh! 7 Trials To Glory .gba

โหลดเกม Yu-Gi-Oh! 7 Trials To Glory .gba

Yu-Gi-Oh! 7 Trials To Glory: การแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2005 ที่รู้จักกันเป็น Yu-Gi-Oh! วันแห่ง Duelist นี้: การแข่งขันชิงแชมป์โลกปี 2005 ในยุโรปและ Yu-Gi-Oh! Duel Monsters นานาชาติ 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่นเป็น Yu-Gi-Oh! เกมสำหรับเกมบอยแอดวานซ์ การปะทะกันของแสงและสีในเมืองที่ทุกคนรอที่จะดวล การต่อสู้ที่ใช้สถานที่ของคำและเฉพาะที่ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันที่ถ้วยรางวัลอร่ามรอผู้ชนะ เกมการเล่นมี 1,000 ใบ (105 กับดัก 220 คาถาและ 675 การ์ดมอนสเตอร์) เพื่อรวบรวมและดวลกับ พอลิเมอและเข้มผู้วิเศษที่สามารถใช้ได้กับ 2 งานศิลปะที่แตกต่างกันซึ่งนับไพ่ที่แตกต่างกัน


Read More

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] DRAGON WARRIOR III

 

สูตร DRAGON WARRIOR(QUEST) 3

สูตร DRAGON WARRIOR(QUEST) 3


Max Gold
913fdcc4
9142ddc4
910fdec4
Infinite HP 1st Character
91ff78c5
91ff7ac5
Infinite MP 1st Character
91ff7cc5
91ff7ec5
Max Level 1st Character
916362c5
Max Stats 1st Character
91ff6fc5
91ff70c5
91ff71c5
91ff72c5
91ff73c5
91ff74c5
91ff76c5
Item Slot 1 1st Character
91xx8dc5
Item Slot 2 1st Character
91xx8ec5

Item Slot 3 1st Character
91xx8fc5

Item Slot 4 1st Character
91xx90c5
Item Slot 5 1st Character
91xx91c5
Item Slot 6 1st Character
91xx92c5
Item Slot 7 1st Character
91xx93c5
Item Slot 8 1st Character
91xx94c5
Item Slot 9 1st Character
91xx95c5
Item Slot 10 1st Character
91xx96c5

Item Slot 11 1st Character
91xx97c5

Item Slot 12 1st Character
91xx98c5

Infinite HP 2nd Character
91ffc0c5
91ffc2c5

Infinite MP 2nd Character
91ffc4c5
91ffc6c5

Max Level 2nd Character
91ffa9c5

Max Stats 2nd Character
91ffb7c5
91ffb8c5
91ffb9c5
91ffbac5
91ffbbc5
91ffbcc5
91ffbec5

Item Slot 1 2nd Character
91xxd5c5

Item Slot 2 2nd Character
91xxd6c5

Item Slot 3 2nd Character
91xxd7c5

Item Slot 4 2nd Character
91xxd8c5

Item Slot 5 2nd Character
91xxd9c5

Item Slot 6 2nd Character
91xxdac5

Item Slot 7 2nd Character
91xxdbc5

Item Slot 8 2nd Character
91xxdcc5

Item Slot 9 2nd Character
91xxddc5

Item Slot 10 2nd Character
91xxdec5

Item Slot 11 2nd Character
91xxdfc5

Item Slot 12 2nd Character
91xxe0c5

Infinite HP 3rd Character
91ff08c6
91ff0ac6

Infinite MP 3rd Character
91ff0cc6
91ff0ec6

Max Level 3rd Character
9163f1c5

Max Stats 3rd Character
91ffffc5
91ff00c6
91ff01c6
91ff02c6
91ff03c6
91ff04c6
91ff06c6

Item Slot 1 3rd Character
91xx1dc6

Item Slot 2 3rd Character
91xx1ec6

Item Slot 3 3rd Character
91xx1fc6

Item Slot 4 3rd Character
91xx20c6

Item Slot 5 3rd Character
91xx21c6

Item Slot 6 3rd Character
91xx22c6

Item Slot 7 3rd Character
91xx23c6

Item Slot 8 3rd Character
91xx24c6

Item Slot 9 3rd Character
91xx25c6

Item Slot 10 3rd Character
91xx26c6

Item Slot 11 3rd Character
91xx27c6

Item Slot 12 3rd Character
91xx28c6

Infinite HP 4th Character
91ff50c6
91ff52c6

Infinite MP 4th Character
91ff54c6
91ff56c6

Max Level 4th Character
916339c6

Max Stats 4th Character
91ff47c6
91ff48c6
91ff49c6
91ff4ac6
91ff4bc6
91ff4cc6
91ff4ec6

Item Slot 1 4th Character
91xx65c6

Item Slot 2 4th Character
91xx67c6

Item Slot 3 4th Character
91xx68c6

Item Slot 4 4th Character
91xx69c6

Item Slot 5 4th Character
91xx6ac6

Item Slot 6 4th Character
91xx6bc6

Item Slot 7 4th Character
91xx6cc6

Item Slot 8 4th Character
91xx6dc6

Item Slot 9 4th Character
91xx6ec6

Item Slot 10 4th Character
91xx6fc6

Item Slot 11 4th Character
91xx70c6

Item Slot 12 4th Character
91xx71c6

Stick
1

Club
2

Copper Sword
3

Knife
4

Spear
5

Iron Axe
6

Steel Sword
7

Wizard Staff
8

Poison Knife
9

Iron Fist
0a

Spiny Whip
0b

Shears Hammer
0c

Sickle Sword
0d

Thor Sword
0e

Snow Sword
0f

Demon Axe
10
Rain Staff
11
Gaia Sword
12

Bounce Staff
13

Devil Sword
14

2-Edged Sword
15

Force Staff
16

Seduce Sword
17

Zombie Sword
18

Falcon Sword
19

Hammer
1a

Golden Fist
1b

Thunder Sword
1c

Bolt Staff
1d

Kings Sword
1e

Orochi Sword
1f

Dragon Sword
20

Judge Staff
21

Steel Whip
22

Chain Whip

23
Read More