วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมบอย] THE SIMS 2 game shark code

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร THE SIMS 2 Cheats Code


สูตร THE SIMS 2 Cheats Code

ใส่ก่อนใช้สูตรอื่น
928819EC37AA 
B7ED11C91B56 
41B34C5EAAA8 
โหลดเกมส์ The Sims 2 .gba
Have $50,000 
F98330E9880E 
Have 99 Cola Cans 
A850D79EAA65 
Have 99 Cowbells 
E840D79A9A65 
Have 99 Ship Parts 
B8D2F79EA265 
Have 99 Fuel Rods 
F8C2F79A9265 
Have 9990 Rating Points 
F7EE368A0BA0 
Have all Plot Twists 
0B38EEA61671 
Have all Lv5 Games 
0E7C681CB168 
0D26149AAB64 
Have all Lv5 Minigames 
B79E77A405A9 
A71C57A40DA9 
Stop Time 
F7EF0B502DAD 
Speed Up Time 
A77D6BD497A5 
462DB463278A 
No Status Change 
F9A26A999243 
No Status Erosion 
4524348BA186 
0A58950E2868 
Always Win Convo 
5BEA0D8B9842 
4B282C0A126C 
Quick Conversation 
4D242C829564 
Complete Phone List 
18F2499D2846 
092214B2AC60 
Max Ratings 
15B6503EBDBC 
0534703EB5BC 
Max all Skills 
18B26F1E0069 
5DF4359F9346 
Social Skills Lvl 3 
496035931646 
4D36149E9974 
Have Social Moves: 
Hug 
1DB64E0EA96D 
Brag 
19B24E06AC6D 
Apologize 
BCB6501CA96C 
Blow Kiss 
B9B24C16AC6C 
Kiss 
1EBE528C2965 
Show Off Bod 
1ABA52842C65 
Threaten 
BEBE509C2964 
Rude Gesture 
BABA50942C64 
Karate Moves 
BFBE4C9E2964 
Max Skills: 
Confidence 
19F2698CA060 
Mechanical 
59E269889060 
Strength 
0970498CA860 
Personality 
496049889860 
Hotness 
19B2688DA042 
Intellect 
59A268899042 
Max Friendly: 
Emperor Xizzle 
49206E0A926D 
Burple 
ED646D13974E 
Ara Fusilli 
4E2C72801765 
Avda Sherif 
4B686F8B1247 
Ava Cadavra 
EA2870981264 
Bigfoot 
44657341978F 
Frankie Fusilli 
45256E4297AD 
Dusty Nogg 
E0617159928E 
Giuseppi Mezzoalto 
E1216C5A92AC 
Honest Jackson 
476D6FC31787 
Jebediah Jerky 
E62D70D017A4 
Jimmy the Neck 
E3696DDB1286 
Kayleigh Wintercrest 
48207208A26D 
Luthor L.Bigbucks 
EC647111A74E 
Mamma Hogg 
ED246C12A76C 
Misty Waters 
4A6873892247 
Lord Mole 
4B286E8A2265 
Mummy 
EF6C6D932746 
Optimum Alfred 
44257240A7AD 
Penelope Redd 
41616F4BA28F 
Pepper Pete 
E0217058A2AC 
Keny Hackett 
466D73C12787 
Sancho Paco Panza 
472D6EC227A5 
Tank Grunt 
E26971D92286 
Tristan Legend 
E3296CDA22A4 
Yeti 
4D644F039F4F 
Max Romance: 
Emperor Xizzle 
19B24E0EAA6D 
Burple 
BDF64D17AF4E 
Ara Fusilli 
1EBE52842F65 
Avda Sherif 
1BFA4F8F2A47 
Ava Cadavra 
BABA509C2A64 
Bigfoot 
14F75345AF8F 
Frankie Fusilli 
15B74E46AFAD 
Dusty Nogg 
B0F3515DAA8E 
Giuseppi Mezzoalto 
B1B34C5EAAAC 
Honest Jackson 
17FF4FC72F87 
Jebediah Jerky 
B6BF50D42FA4 
Jimmy the Neck 
B3FB4DDF2A86 
Kayleigh Wintercrest 
18B2520C9A6D 
Luthor L.Bigbucks 
BCF651159F4E 
Mamma Hogg 
BDB64C169F6C 
Misty Waters 
1AFA538D1A47 
Lord Mole 
1BBA4E8E1A65 
Mummy 
BFFE4D971F46 
Optimum Alfred 
14B752449FAD 
Penelope Redd 
11F34F4F9A8F 
Pepper Pete 
B0B3505C9AAC 
Keny Hackett 
16FF53C51F87 
Sancho Paco Panza 
17BF4EC61FA5 
Tank Grunt 
B2FB51DD1A86 
Tristan Legend 
B3BB4CDE1AA4 
Yeti 
1DF66F07A74F 
Max Intimidate: 
Emperor Xizzle 
59A24E0A9A6D 
Burple 
FDE64D139F4E 
Ara Fusilli 
5EAE52801F65 
Avda Sherif 
5BEA4F8B1A47 
Ava Cadavra 
FAAA50981A64 
Bigfoot 
54E753419F8F 
Frankie Fusilli 
55A74E429FAD 
Dusty Nogg 
F0E351599A8E 
Giuseppi Mezzoalto 
F1A34C5A9AAC 
Honest Jackson 
57EF4FC31F87 
Jebediah Jerky 
F6AF50D01FA4 
Jimmy the Neck 
F3EB4DDB1A86 
Kayleigh Wintercrest 
58A25208AA6D 
Luthor L.Bigbucks 
FCE65111AF4E 
Mamma Hogg 
FDA64C12AF6C 
Misty Waters 
5AEA53892A47 
Lord Mole 
5BAA4E8A2A65 
Mummy 
FFEE4D932F46 
Optimum Alfred 
54A75240AFAD 
Penelope Redd 
51E34F4BAA8F 
Pepper Pete 
F0A35058AAAC 
Keny Hackett 
56EF53C12F87 
Sancho Paco Panza 
57AF4EC22FA5 
Tank Grunt 
F2EB51D92A86 
Tristan Legend 
F3AB4CDA2AA4 
Yeti 
5DE66F03974F 
Access Episode: 
Season 1: 
Buried By the Mob 
54A7524899AD 
What Digs Beneath 
4021724094AD 
The Doomed Earth 
11F34F47AC8F 
It All Came to an End 
A23970D424A4 
A Very Special Reunion 
F2EB51D11C86 
The New Cola 
B0F35155AC8E 
There Was This Mummy 
426973C11487 
Season 3: 
Trassic Trouble 
56EF53C91987 

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone