วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

Aekkawin Anantrakarnkit

[บทสรุปเกมส์บอย] Pokemon Mystery Dungeon

    ไม่มีความคิดเห็น:

บทสรุป Pokemon Mystery Dungeon

บทสรุป Pokemon Mystery Dungeon


จบไตเติลPokemon Mystery Dungeonแล้วให้กดStart (สังเกตว่าพื้นหลังในตรงช่วงให้เลือกประเภท เป็นการสุ่มภาพ) เลือกอันที่1 (อันที่2ไว้สำหรับโหลด)แล้วเข้าสู่การตอบคำถามแนวเชิ งจิตวิทยา (มั่วมุ่งก่อน เพราะแปลไม่ออกแฮะ) เพื่อนที่Pokemon Mystery Dungeonจะได้เลือกโปPokemon Mystery Dungeonอนที่เหมาะสมบุคลิกแก่เร า แล้วจะให้เลือกโปPokemon Mystery Dungeonอนที่จะมาเป็นคู่หู (พาร์ทเนอร์) กับผู้เล่นอีก1ตัว แล้วก็จะให้ตั้งชื่อตัวนั้นซะ โดยPokemon Mystery Dungeonจะค้างชื่อตัวนั้นเอาไว้อยู่แล้ว จากนั้นก็จะเข้าสู่Pokemon Mystery Dungeon เริ่มฉากด้วยโปPokemon Mystery DungeonอนเอกและโปPokemon Mystery Dungeonอนคู่หู อยู่บนฉากทำท่างงๆ แล้วก็ให้ผู้เล่นตั้งชื่อ(คาดว่าน่าจะเป็นชื่อตัวผู้เล่นนะ) แล้วบัตเตอร์ฟรีบินมา ผู้เล่นก็วิ่งมุ่ง... ตรงนี้จะเริ่มสู่ฉากดันเจี้ยน

กดคำสั่งในขณะอยู่ในดันเจี้ยน (ฉากการต่อสู้)
กดBค้างไว้แล้วเดินเพื่อวิ่ง(จะวิ่งเป็นบล๊อกๆ แบบว่าเมื่อพบทางแยกจะหยุด)
กดAเพื่อโจมตี "ชน" (จะไม่เสียค่าจำนวนโจมตี แต่ค่อนข้างเบา)
กดSelectเพื่อมองแผนที่อย่างชัดเจน
กดRไว้เลื่อนตัวละครในแนวมุม
กดStartเพื่อมองแนวการโจมตีหรือเล็งการโจมตีมุ่งหาศัต รู แต่ตัวละครเลื่อนไม่ได้
กดBเมื่อตัวละครอยู่นิ่งเพื่อมองคำสั่งเพิ่มเติม เช่นเปลี่ยนท่า ใช้ของ ฯลฯ
กดL+Aเพื่อใช้ท่าโจมตีเอกของตัวเอกที่ผู้เล่นกำหนด
กดL+Bเพื่อมองการกระทำผ่านที่ผ่านมา (เหมือนมองHistoryในMSNอ่ะ)

ข้อมูลเกี่ยวกับดันเจี้ยนและการต่อสู้เบื้องต้น
-ทีมของผู้เล่นจะประกอบด้วยตัวเอก1ตัว ตัวรองได้มากกว่า2ตัว ตัวเอกนั้นมาจากการเลือกผ่านวิธีจิตวิทยาตอนต้นPokemon Mystery Dungeon เปลี่ยนตัวไม่ได้ ส่วนตัวรองเปรียบเสมือนผู้ช่วยสู้ สามารถเปลี่ยนได้
-การเดินในดันเจี้ยน จะเสียค่าความหิวด้วย
-ตัวเอกจะมีท่าโจมตี"ชน"เพิ่มเข้ามาใช้ได้โดยกดA
-ตัวรองจะสามารถกำหนดได้มากที่สุด4ท่า โดนPokemon Mystery Dungeonจะสุ่มท่า1ใน4
-การแพ้ชนะประเภทของธาตุยังคงอยู่ (สังเกตเสียงตอนโจมตีศัตรู)

การเปลี่ยนท่า (ทั้งตัวละครเอกและรอง)
กดBขณะที่ตัวละครอยู่นิ่ง (และอยู่ในดันเจี้ยน) เลือกคำสั่งที่1 จะปรากฏชื่อโปPokemon Mystery Dungeonอนทั้งเอกและรอง พร้อมท่าที่ตัวนั้นๆมี
ตัวละครเอก
-ตัวละครเอกสามารถกำหนดท่าใดท่าหนึ่งในบรรดา4ท่า ให้เป็นท่าเอก เพื่อให้ใช้ได้โดยกดL+A
-กดSelectเพื่อเลือกท่าที่ต้องการให้เป็นท่าเอก ท่าที่เป็นท่าเอกจะมีตัวEขึ้นหน้า
-กดRแล้วเลื่อน เพื่อสลับท่า
-ขณะต่อสู้กับโปPokemon Mystery Dungeonอนถ้าต้องการใช้ท่าอื่นที่นอกเหนือ จากท่าชนและท่าเอก ให้ผู้เล่นกดBแล้วเข้ามุ่งเลือกท่าที่ผู้เล่นต้องการ
ตัวละครรอง
-ตัวละครรองจะสามารถกำหนดท่าโจมตีมากที่สุด4ท่า โดนตอนต่อสู้ท่าเหล่านี้จะสุ่มขึ้นมา
-กดSelectเพื่อเลือกท่าที่ต้องการ ได้มาที่สุด4ท่า ท่าที่จะใช้จะมีรูปดาวขึ้นนำหน้า
-ขณะต่อสู้ผู้เล่นสามารถปรับท่าที่ต้องการให้Pokemon Mystery Dungeonสุ่มขึ้นม าใช้ โดยกดกดBแล้วมุ่งปรับแก้ไข

มาเข้าเรื่องต่อ ให้ลองเล่นมุ่งเรื่อยๆจนถึงชั้นB4 แล้วจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับหนอนชาเขียว เอ้ย แคตาปี้ พอพูดเสร็จ ตอนนี้คิดว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจเนื้อเรื่องแล้ว เหมือนกับว่าให้ผู้เล่นมุ่งช่วยแคตาปี้ออกมานั่นเอง มาให้บัตเตอร์ฟรี เสร็จแล้วผู้เล่นจะได้ไอเท็มมา3อย่าง จากนั้นหนอนกะผีเสื้อ2ตัวนี้ จะกระดื้บและบินหายมุ่ง จากนั้นฉากก็จะตัดมุ่งยังบ้านหลังหนึ่ง พูดมุ่งเรื่อยๆจะ มีคำถามให้ตอบข้อ1 (หรืออยากตอบข้อ2ไม่ว่ากัน เพราะตอบยังไงเนื้อเรื่องก็ไม่มุ่ง) จากนั้นคู่หูของผู้เล่นจะให้ตั้งชื่ออะไรซักอย่างนึง(น่า จะเป็นชื่อบ้านหลังที่เห็นนะ) จากนั้นก็จะจบเนื้อเรื่องส่วนนี้ จะมีฉากอะไรให้ผู้เล่นชมเล็กน้อย (เป็นฉากเหมือนไตเติลของPokemon Mystery Dungeonอ่ะ)

จากนั้นก็จะมุ่งยังแหล่งกบดาน (บ้าน) ให้ผู้เล่นมุ่งนอนซะ ตรงที่นอนด้านบน การนอนจะเป็นการเซฟPokemon Mystery Dungeon

นอนเสร็จตื่นมา ให้เดินออกมาข้างนอกก็จะพบคู่หูของผู้เล่นขวางอยู่ที่ปร ะตู หลับอยู่ แล้วก็จะตื่น ซักพักก็จะมุ่งสำรวจที่ตู้จดหมาย มีของได้มาตรึมเลย แล้วจะมีนกคาบอะไรมาส่งให้ให้ผู้เล่นมาเดินมาพูดที่ตู้จด หมาย เป็นจดหมายจากแรคอยล์แล้วผู้เล่นก็จะอพยพมุ่งอีกที่นึง มุ่งยังโรงไฟฟ้า พอเข้ามุ่งแล้วให้เล่นมุ่งเรื่อยๆ (ขอไม่พูดรายละเอียดในแผนที่ของชั้นต่างๆเนื่องจาก ฉากของแต่ละคนจะสุ่มขึ้นมา แต่จะพูดตรงจุดสำคัญๆเท่านั้น) จนมาถึงชั้น6 ก็จะพบคอยล์2ตัว จะช่วยออกมาได้ แล้วได้ของมา แล้วก็จะแว๊บมาที่พักของผู้เล่น จากนั้นมีข้อความขึ้นมาให้ผู้เล่นเลือกคำสั่งแรก จากนั้นก็จบจบเนื้อเรื่อง

พอตื่นขึ้นมา ก็ทำหน้าที่เดิมคือการมุ่งพูดกับตุ้จดหมายหน้าบ้านผู้เล่น วันนี้คู่หูจะพามุ่งยังเมือง จากนั้นก็จะแนะนำสถานที่ต่างๆ มีสถานที่มากมายตั้งแต่สถานที่ขายของฝากเงิน ลองแวะมองๆเล่นๆก่อนแล้วมุ่งด้านขวาของเมืองใหญ่นี้ จะเป็นเหมือนที่ทำการมุ่งรษณีย์(รู้สึกเอาไว้เชื่อมต่อ linkกับคนอื่น) โดยในบอร์ดใหญ่ด้านซ้ายของที่ทำการนี้จะมีสถานการณ์ใ ห้เลือกเล่น เมื่อลองกดครั้งแรกที่บอร์ดให้เลือกคำสั่งแรก จะมีชื่อสถานการณ์ พร้อมด้วยสถานที่ ให้ผู้เล่นกดแล้วเลือกอันที่2 (ปกติPokemon Mystery Dungeonจะเลือกให้อยู่แล้ว) จะบอกรายละเอียดของสถานการณ์ช่วยเหลือนั้นๆ ถ้าผู้เล่นอยากทำสถานการณ์ไหน ให้ผู้เล่นเลือกคำสั่งที่1 แล้วกดออก1ระดับ มุ่งเลือกคำสั่งที่2 แล้วเลือกคำสั่งที่1 จดหมายหน้าสถานการณ์จะถูกเปิด นั่นแปลว่าผู้เล่นจะมุ่งทำสถานการณ์ตามที่จดหมายบอกแล้ว (ผู้เล่นสามารถตกลงได้หลายๆฉบับ)

การมุ่งสถานที่ต่างๆนั้น ให้ผู้เล่นมุ่งด้านล่างบ้านของผู้เล่น จะมีให้เลือกมุ่ง (ถ้าผู้เล่นตกลงยอมรับทำสถานการณ์ใดๆ จะมีสัญลักษณ์รูปจดหมายเปิดซองอยู่หน้าชื่อด้วย)

ในการจบสถานการณ์ของแต่ละสถานการณ์จะได้ของตอบแทน และจะมีจดหมายขอความช่วยเหลือส่งหน้าบ้านผู้เล่นเป็นระยะ ๆ ช่วงแรกจะมีสถานการณ์ประมาณ5สถานการณ์

พอจบมุ่งแล้ว2สถานการณ์จะมีเหตุการณ์นิดหน่อยกับดักทริ โอ แล้วจะมีสถานที่ใหม่ให้ผู้เล่นมุ่ง ถ้าจะดำเนินเนื้อเรื่องต่อ ให้ผู้เล่นสถานที่แห่งใหม่นี้ มุ่งถึงชั้น9 แล้วผู้เล่นจะได้สู้กับแอร์มุโด้ (นกเหล็กบิน) เมื่อชนะแล้วผู้เล่นก็จะได้ของมาเช่นเคย ให้ผู้เล่นนอนจากนั้น วันต่อมา ปิกาจูก็จะพาผู้เล่นมุ่งในเมือง ให้ผู้เล่นมุ่งหาปุคูริน ข้างๆเปอร์เชีย (แมวที่รับฝากเงิน) แล้วผู้เล่นก็จะได้คอยล์มาเป็นสมาชิกของผู้เล่น แล้วเดินมาทางซ้ายจะพบกับเนื้อเรื่อง (คล้ายๆกับอันธพาลครองเมืองแฮะ)

ผู้เล่นสามารถมุ่งมองคอยล์ได้ในทางซ้ายของบ้านผู้เล่น สถานที่ทั้งหมดเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยของโปPokemon Mystery Dungeonอนนั ่นเอง

ผู้เล่นก็มุ่งรับจ๊อบช่วยโปPokemon Mystery Dungeonอน มุ่งเรื่อยๆ ประมาณ2จ๊อบ ก็จะมีเนื้อเรื่องเกิดขึ้น โดยมีโปPokemon Mystery Dungeonอน3ตัวมายุ่งตรงตู้จดหมาย หลังจากจบสถานการณ์ก็มุ่งรับงานของผู้เล่นต่อมุ่ง... จนถึงระดับหนึ่ง

เมื่อถึงระดับหนึ่ง เมื่อตื่นแล้วออกนอกบ้าน จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแคตาปี้ให้มุ่งช่วยทรายเซล พอลงมุ่งด้านล่างก็จะมีชื่อสถานที่ใหม่ออกมา (คล้ายๆกับป่าสโนไวท์เลยแฮะ) มุ่งถึงชั้น13 เหนื่อยใช้ได้เลยนะนั่นน่ะ ผู้เล่นจะได้สู้กับโปPokemon Mystery Dungeonอน3ตัว ให้สู้จนชนะ พวกนั้นก็จะหนีมุ่ง ผู้เล่นจะสามารถช่วยทรานเซลออกมาได้

ตื่นมา วาทัคโก้ก็จะมาขอความช่วยเหลือผู้เล่นให้ผู้เล่นมุ่งยังสถานที่ แห่งใหม่ มุ่งถึงชั้น10ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับธันเดอร์

หลังจากนั้นตื่นมาก็จะมีสถานที่ใหม่มาอีก ให้ผู้เล่นมุ่ง ในสถานที่นี้จะมีไอเท็มที่ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นไอเท็มพวกแมชชีน ถ้าพบเก็บมาด้วยล่ะ เมื่อถึงชั้น11 จะมีรูปปั้นรูปการูล่า ให้ผู้เล่นกดเพื่อSave (เวลาผู้เล่นตายจะมาโผล่ที่นี่) แล้วเดินขึ้นมุ่งด้านบนต่อ จนถึงชั้น3 ผู้เล่นจะได้สู้กับธันเดอร์ ซึ่งยากพอสมควร พอสู้ชนะแล้ว ก็จะมีเนื้อเรื่อง ธันเดอร์จะหนีมุ่ง

ตื่นขึ้นมาก็จะมีสถานที่ใหม่อีก ให้มุ่งเล่นจนถึงชั้น13 จะพบเนติโออยู่ตรงหน้าผา แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรนิดหน่อย ผู้เล่นก็ทำหน้าที่ผู้ชมที่ดีต่อมุ่ง อิอิ (แปลมะออก) แล้วก็จะจบเนื้อเรื่องส่วนนี้

ตื่นมาอีกรอบ พอพูดๆตอบๆคำถามเสร็จให้ผู้เล่นเข้ามุ่งในเมือง จะมีเหล่าโปPokemon Mystery Dungeonอนพูดกันอยู่ใจกลางเมือง เหล่าโปPokemon Mystery Dungeonอนจะพูดถึงของสิ่งนึง พอเสร็จแล้วให้ผู้เล่นขึ้นมุ่งด้านบนมุ่งพูดกับ นามาซุน (ปลาดุกแผ่นดินไหว) ตอบตกลง โปเกม่อนจะพูดเกี่ยวกับของชิ้นนั้น พอพูดเสร็จให้กลับมุ่งยังบ้านของผู้เล่น จะเกิดเหตุการณ์นิดหน่อย

จากนั้นตื่นมา พอเข้าเมืองจะพบว่าคนขายของจะหายมุ่งหมด มุ่งรวมตัวกันที่ศูนย์กลางของเมือง ก็จะมีเรื่องยาวมากพอสมควร... ลองมองละกัน (ถ้าจะให้เดานะ เหมือนกับเกงก้ามุ่งทำให้คนเข้าใจผิดกับตัวเอก ทำให้Pokemon Mystery Dungeonอนไม่ไว้ใจโปเกม่อน แต่พอมีจดหมายขอความช่วยเหลือส่งมา ทำให้โปเกม่อนดีใจมากๆ) และพอจบเนื้อเรื่องโปเกม่อนก็จะมุ่งถ้ำน้ำแข็ง ให้มุ่งถึงชั้นที่15 (รอบนี้เล่นง่ายกว่ารอบที่แล้วมาก) แล้วจะเกิดเหตุการณ์ภูโปเกม่อนไฟระเบิดขึ้น


ก่อนที่จะเข้ามุ่งยังทางเข้า ให้ผู้เล่นมุ่งพูดกัยรูปปั้นการูล่าที่อยู่แถวนั้นก่อน เพื่อที่จะได้จัดไอเท็มที่จะพกมุ่ง และบันทึกซะ โดยเมื่อเข้าแล้วผู้เล่นสามารถเลือกมุ่งได้2ทาง คือทางที่เน้นทางด้านไฟหรือหิน ให้เลือกเอาได้ ทางด้านในจะเป็นทางที่ค่อนข้างมีการหลอก(ให้เดิน)พอส มควร พอมุ่งถึงชั้น13ก็จะมีจุดให้Save จากนั้นพอมุ่งถึงชั้น3ก็จะเกิดเหตุการณ์ มีไฟร์เยอร์ ให้ผู้เล่นสู้จนชนะ แล้วจะมีเหตุการณ์ต่อเล็กน้อย จากนั้นก็จะมีสถานการณ์ให้เล่นต่อเลย เช่นเคยจะมีรูปปั้นให้มุ่งพูดกับรูปปั้นจัดการของ แล้วเซฟ รอบนี้พอเข้าแล้วจะมี2ทางให้เลือกคือฉากหิมะ(รึเปล่า ?)กับน้ำแข็ง พอขึ้นมุ่งชั้น5 จะพบว่ามีร้านขายของอยู่ด้วย และพอขึ้นมุ่งชั้น10ให้พูดกับรูปปั้นเพื่อบันทึกซะ พอมุ่งถึงชั้น5ผู้เล่นก็จะได้สู้กับฟรีเซอร์ พอชนะแล้วมันก็จะหนีมุ่งไม่ต่างจากตัวอื่น แล้วก็จะมีเนื้อเรื่องต่อ และผู้เล่นจะได้พรรคพวกเพิ่มมาอีก1ตัว และผู้เล่นจะดำเนินเนื้อเรื่องต่อเลย ก็จะมีรูปปั้นอีกแล้ว ให้ผู้เล่นมุ่งจัดการกับของ แล้วเข้ามุ่งก็จะมีทาง2ทางเหมือนเมื่อกี้ ให้เลือกเข้าซักทางหนึ่ง มุ่งถึงชั้นที่16 ก็จะมีรูปปั้นให้บันทึก จากนั้นให้มุ่งทางด้านบน มุ่งถึงชั้น5 จะมีสถานการณ์ต่อสู้แต่มีคิวคอนมาช่วยห้ามไว้ แล้วสักพักจะเกิดแผ่นดินไหว แล้วจะตัดฉากเข้าเมือง มีเหตุการณ์นิดหน่อยเกี่ยวกับ เกงก้า (ถ้าจะให้เดาคือ ความลับแตก) ก็ถือว่าจบเรื่องช่วงแรกแล้ว

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone