วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Shonen Jump s One Piece Cheats Code

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Shonen Jump s One Piece GameShark Codes

สูตร Shonen Jump s One Piece GameShark Codes

ใส่ก่อนใช้สูตรอื่น                                                                                          96744DA3 2AE8
78F06BC9 75B4
D926B087 7197                                                    โหลดเกมส์ .gba Shonen Jump s One Piece                                       
Unlock All Extras                                                                                         5EAE4F1F AA45             
Collection Complete                                                                                      91B60C92 9866
7F648F4D 6E97                                                                                           
Access All Areas                                                                                          E72A84E4 4FDF              
Maximum Score                                                                                            2C45BF6F B080
A9459CED 4DD6
6A425AFC 599E                                                                                         
Have All Pirates                                                                                            57B24730 4EBF               
Have All Coins                                                                                              5AF34B18 5EFD
0D7C8F78 6CF2                                                                                          
Have Bomb                                                                                                   1A77C332 5ABD
AEF784C3 4BB9                                                                                         
Invincible                                                                                                       945C94B0 6DF0               
Infinite Lives                                                                                                 1CCD9F3E 68D0             
Infinite Health                                                                                                1A77C332 5ABD
AE6B8565 6ED5                                                                                         
Maximum Health                                                                                          246E4745 6CD0               
Infinite Power                                                                                                1A77C332 5ABD
64738EEB 2930                                                                                           
Maximum Power                                                                                           146E4774 6CD0               
No Ambushes                                                                                                99B2A8BA 912A             
Moon Jump                                                                                                    92CC58BC 5FD9
97378D3A 4ABB                                                                                         
Skip Stage [Press Select+Up]                                                                      C3F8C0B1 9D7E
5D8D1695 AD8A                                                                                        
Skip Area [Press Select+Down]                                                                  47F8E731 C46E
D58D551F E84E                                                                                         

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone