วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] สูตรเกมส์ Final Fantasy 1 GBA PS1

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตรเกมส์ Final Fantasy 1


สูตรเกมส์ Final Fantasy 1 [GBA , PS1]

สูตรเกมส์ Final Fantasy 1

CB CODE

เรียก / เปลี่ยนยานพาหนะ
72001D88 0201 L+A เรือแคนนู
32001ED8 0001 L+A เรือแคนนู
72001D88 0102 R+B เรือ
32001ED8 0001 R+B เรือ
72001D88 0202 L+B เรือบิน
32001ED8 0003 L+B เรือบิน

หนังสือภาพมอนสเตอร์ 100% 
42002A6C 03E7
000000C3 0002

No Random Battles
820019BB 0000
820019BA 0000

Have all Crystals
3200203E 000A
3200203F 0020
32002040 0004

Enemies always drop their item
820019BB 6165

VBA CODE

MAX Money
02002A4C:0098967F

Time 00:00
02002A50:00000000

Max EXP
02002680:0098967F
020026C4:0098967F
02002708:0098967F
0200274C:0098967F

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สูตรเกมส์ Final Fantasy 1 อีกแบบ

FFDS: Final Fantasy 1
There are 26 codes for this game.

(M)

ee1efec7
48525217
2500cebb
307bd24b

Max/Infinite Gil
f676f9e6
eed51377

Have All Items
b4315888
d5eab772
c0ae59e9
7a0799aa
ae361d0e
e67fb25d
569fdb7a
e807ff44
b1e5d7a1
13cedbc1
49f752a0
727c7b65

Have All Weapons
3bea22cd
a7523ffb
25a26792
6b2ba68f
254d140b
84e370cc
e3f6d87a
72618ded
f74838ee
d6c90ab0
d38c6cb9
fd49a6df

Have All Armor
4c7133c4
e4db77b4
ff07ddc4
a9efcff3
1786d3be
afd13822
e1ec07b1
ee6ebc68
e7bcb809
7c60665b
f3a282f9
48adc203

Low Game Time

dcc083ba
8054b10d

CHARACTER 1:

Max/Infinite HP
85af2076
b1fbe918

Max/Infinite MP
7aa299c0
cc8b9336

Max Stats
1686b339
edc563a1
7df3fdfd
57324a95

Status Always Normal

4ef09523
788407d5

CHARACTER 2:

Max/Infinite HP
8ef67080
947e649a

Max/Infinite MP
5f438221
9af69a79

Max Stats
b86fd188
08cf20f4
1703d8ba
21299ef5

Status Always Normal
18900556
62ce8b3e

CHARACTER 3:

Max/Infinite HP
ca86c8e6
9643b961

Max/Infinite MP
9e2665a5
e9cab0c7

Max Stats
41dddcb4
e7b6cf7a
bcfb2353
de0ec7d9

Status Always Normal
8b98655b
ad431286

CHARACTER 4:

Max/Infinite HP
96ef4dc1
e5611edc

Max/Infinite MP
0e7c3e9a
e38d418c

Max Stats
47529e34
fb1dd49e
34cf1d08
ca128bed

Status Always Normal
e26bf9eb
61cfae2b

แก้ไข Code นะครับถ้าข้างบนใช้ไม่ได้ GameShark Code ของ โหลดเกมส์บอย Final Fantasy I And II

Final Fantasy I & II Dawn of Souls (U) Final Fantasy I

Enabler Code ใส่สูตรนี้ก่อนนะครับ
0000E3B5 000A
1018A51C 0007

Enabler Code Alt
0000E3B5 000A
10011D72 0007

Enabler Code Alt
0000E3B5 000A
10011D74 0007


Infinite Money
82002AB4 FFFF

Quick Money Gain After Battle
8201465C FFFF

Quick Money Gain After Battle (Dungeons)
8201894C FFFF

Quick EXP Gain After Battle
8201465A FFFF

Quick EXP Gain After Battle (Dungeons)
8201894A FFFF


---

In-Battle Codes (World Map)...
82013F9C 03E7 Inf HP Character Slot1
82013F9E 03E7 Max HP Character Slot1
82013FA0 03E7 Inf Magic Character Slot1
82013FA2 03E7 Max Magic Character Slot1
82013FFC 03E7 Inf HP Character Slot2
82013FFE 03E7 Max HP Character Slot2
82014000 03E7 Inf Magic Character Slot2
82014002 03E7 Max Magic Character Slot2
8201405C 03E7 Inf HP Character Slot3
8201405E 03E7 Max HP Character Slot3
82014060 03E7 Inf Magic Character Slot3
82014062 03E7 Max Magic Character Slot3
820140BC 03E7 Inf HP Character Slot4
820140BE 03E7 Max HP Character Slot4
820140C0 03E7 Inf Magic Character Slot4
820140C2 03E7 Max Magic Character Slot4

Max Inf Hp Everyone
42013F9E 03E7
00000004 0060
42013F9C 03E7
00000004 0060
---

In-Battle Codes (Dungeons)...
8201828C 03E7 Inf HP Character Slot1
8201828E 03E7 Max HP Character Slot1
82018290 03E7 Inf Magic Character Slot1
82018292 03E7 Max Magic Character Slot1
820182EC 03E7 Inf HP Character Slot2
820182EE 03E7 Max HP Character Slot2
820182F0 03E7 Inf Magic Character Slot2
82018292 03E7 Max Magic Character Slot2

8201834C 03E7 Inf HP Character Slot3
8201834E 03E7 Max HP Character Slot3
82018350 03E7 Inf Magic Character Slot3
82018292 03E7 Max Magic Character Slot3

820183AC 03E7 Inf HP Character Slot4
820183AE 03E7 Max HP Character Slot4
820183B0 03E7 Inf Magic Character Slot4
82018292 03E7 Max Magic Character Slot4

Max Inf Hp Everyone (Dungeon)
4201828E 03E7
00000004 0060
4201828C 03E7
00000004 0060---

Max Items
420027EE 0063
000000B4 0004

Have All Items (slots 1-43)
420027EE 0063
0000002B 0004
420027EC 0101
0100002B 0004

Have All Weapons (slots 44-107)
4200289A 0063
00000040 0004
42002898 2D01
01000040 0004

Have All Armor/Shields/Accessories (slots 108-178)
4200289A 0063
00000046 0004
42002898 6E01
01000046 0004
---

Max Item Codes...
320027EE 0063 Max Item Quanity Slot 1
320027F2 0063 Max Item Quanity Slot 2
320027F6 0063 Max Item Quanity Slot 3
320027FA 0063 Max Item Quanity Slot 4
320027FE 0063 Max Item Quanity Slot 5
32002802 0063 Max Item Quanity Slot 6
32002806 0063 Max Item Quanity Slot 7
3200280A 0063 Max Item Quanity Slot 8
3200280E 0063 Max Item Quanity Slot 9
32002812 0063 Max Item Quanity Slot 10
32002816 0063 Max Item Quanity Slot 11
3200281A 0063 Max Item Quanity Slot 12
3200281E 0063 Max Item Quanity Slot 13
32002822 0063 Max Item Quanity Slot 14
32002826 0063 Max Item Quanity Slot 15
3200282A 0063 Max Item Quanity Slot 16
3200282E 0063 Max Item Quanity Slot 17
32002832 0063 Max Item Quanity Slot 18
32002836 0063 Max Item Quanity Slot 19
3200283A 0063 Max Item Quanity Slot 20
3200283E 0063 Max Item Quanity Slot 21
32002842 0063 Max Item Quanity Slot 22
32002846 0063 Max Item Quanity Slot 23
3200284A 0063 Max Item Quanity Slot 24
3200284E 0063 Max Item Quanity Slot 25
32002852 0063 Max Item Quanity Slot 26
32002856 0063 Max Item Quanity Slot 27
3200285A 0063 Max Item Quanity Slot 28
3200285E 0063 Max Item Quanity Slot 29
32002862 0063 Max Item Quanity Slot 30
32002866 0063 Max Item Quanity Slot 31
3200286A 0063 Max Item Quanity Slot 32
3200286E 0063 Max Item Quanity Slot 33
32002872 0063 Max Item Quanity Slot 34
32002876 0063 Max Item Quanity Slot 35
3200287A 0063 Max Item Quanity Slot 36
3200287E 0063 Max Item Quanity Slot 37
32002882 0063 Max Item Quanity Slot 38
32002886 0063 Max Item Quanity Slot 39
3200288A 0063 Max Item Quanity Slot 40
3200288E 0063 Max Item Quanity Slot 41
32002892 0063 Max Item Quanity Slot 42
32002896 0063 Max Item Quanity Slot 43
3200289A 0063 Max Item Quanity Slot 44
3200289E 0063 Max Item Quanity Slot 45
320028A2 0063 Max Item Quanity Slot 46
320028A6 0063 Max Item Quanity Slot 47
320028AA 0063 Max Item Quanity Slot 48
320028AE 0063 Max Item Quanity Slot 49
320028B2 0063 Max Item Quanity Slot 50


Item Modifier Codes...
820027EC ??01 Item Modifier Slot 1
820027F0 ??01 Item Modifier Slot 2
820027F4 ??01 Item Modifier Slot 3
820027F8 ??01 Item Modifier Slot 4
820027FC ??01 Item Modifier Slot 5
82002800 ??01 Item Modifier Slot 6
82002804 ??01 Item Modifier Slot 7
82002808 ??01 Item Modifier Slot 8
8200280C ??01 Item Modifier Slot 9
82002810 ??01 Item Modifier Slot 10
82002814 ??01 Item Modifier Slot 11
82002818 ??01 Item Modifier Slot 12
8200281C ??01 Item Modifier Slot 13
82002820 ??01 Item Modifier Slot 14
82002824 ??01 Item Modifier Slot 15
82002828 ??01 Item Modifier Slot 16
8200282C ??01 Item Modifier Slot 17
82002830 ??01 Item Modifier Slot 18
82002834 ??01 Item Modifier Slot 19
82002838 ??01 Item Modifier Slot 20
8200283C ??01 Item Modifier Slot 21
82002840 ??01 Item Modifier Slot 22
82002844 ??01 Item Modifier Slot 23
82002848 ??01 Item Modifier Slot 24
8200284C ??01 Item Modifier Slot 25
82002850 ??01 Item Modifier Slot 26
82002854 ??01 Item Modifier Slot 27
82002858 ??01 Item Modifier Slot 28
8200285C ??01 Item Modifier Slot 29
82002860 ??01 Item Modifier Slot 30
82002864 ??01 Item Modifier Slot 31
82002868 ??01 Item Modifier Slot 32
8200286C ??01 Item Modifier Slot 33
82002870 ??01 Item Modifier Slot 34
82002874 ??01 Item Modifier Slot 35
82002878 ??01 Item Modifier Slot 36
8200287C ??01 Item Modifier Slot 37
82002880 ??01 Item Modifier Slot 38
82002884 ??01 Item Modifier Slot 39
82002888 ??01 Item Modifier Slot 40
8200288C ??01 Item Modifier Slot 41
82002890 ??01 Item Modifier Slot 42
82002894 ??01 Item Modifier Slot 43
82002898 ??01 Item Modifier Slot 44
8200289C ??01 Item Modifier Slot 45
820028A0 ??01 Item Modifier Slot 46
820028A4 ??01 Item Modifier Slot 47
820028A8 ??01 Item Modifier Slot 48
820028AC ??01 Item Modifier Slot 49
820028B0 ??01 Item Modifier Slot 50

Item Values...
0101 Potion
0201 Hi-potion
0301 X-Potion
0401 Either
0501 Turbo Ether
0601 Dry Ether
0701 Elixir
0801 Megalixir
0901 Phoenix Down
0A01 Remedy
0B01 Anitode
0C01 Curse Needle
0D01 Eye Drops
0E01 Echo Grass
0F01 Emergency Exit
1001 Sleeping Bag

1101 Tent
1201 Cottage
1301 Spider's Silk
1401 White Fang
1501 Red Fang
1601 Blue Fang
1701 Light Curtain
1801 Red Curtain
1901 White Curtain
1A01 Blue Curtain
1B01 Lunar Curtain
1C01 Hermes' Shoe
1D01 Vampire Fang
1E01 Cockatrice Claw
1F01 Giant's Tonic

2001 Faerie Tonic
2101 Strength Tonic
2201 Protect Drink
2301 Speed Drink
2401 Golden Apple
2501 Silver Apple
2601 Soma Drop
2701 Power Plus
2801 Stamina Plus
2901 Mind Plus
2A01 Speed Plus
2B01 Luck Plus
2c01 [blank]
2D01 Nunchaku
2E01 Knife
2F01 Staff

3001 Rapier
3101 Hammer
3201 BroadSword
3301 BattleAxe
3401 Scimitar
3501 Iron Nunchaku
3601 Dagger
3701 Crosier
3801 Saber
3901 LongSword
3A01 GreatAxe
3B01 Falchion
3C01 MythrilKnife
3D01 MythrilSword
3E01 MythrilHammer
3F01 MythrilAxe

4001 FlameSword
4101 IceBrand
4201 WyramKiller
4301 GreatSword
4401 SunBlade
4501 CoralSword
4601 WereBuster
4701 RuneBlade
4801 PowerStaff
4901 LightAxe
4A01 Healing Staff
4B01 Mage's Staff
4C01 Defender
4D01 Wizard's Staff
4E01 VorpalSword
4F01 Cat Claws

5001 Thor's Hammer
5101 Razer
5201 Sasuke's Blade
5301 Excaliber
5401 Masamune
5501 Ultima Weapon
5601 Ragnarok
5701 Murasame(DemonBlade)
5801 LightBringer
5901 RuneStaff
5A01 JudgementStaff
5B01 Dark Claymore
5C01 Duel Rapier
5D01 BraveHeart
5E01 DeathBringer
5F01 Enhancer

6001 GigantAxe
6101 VikingAxe
6201 RuneAxe
6301 OrgeKiller
6401 Kikuichimonji
6501 Asura
6601 Kotetsu
6701 War Hammer
6801 Assassin Dagger
6901 Orichalcum
6A01 Mage Masher
6B01 Gladius
6C01 sage's Staff
6D01 (blank)
6E01 Clothes
6F01 Leather Armor

7001 ChainMail
7101 Iron Armor
7201 Knight's Armor
7301 MythrilMail
7401 FlameMail
7501 Ice Armor
7601 Diamond Armor
7701 Dragon Mail
7801 Copper Armlet
7901 Silver Armlet
7A01 Ruby Armlet
7B01 Diamond Armlet
7C01 White Robe
7D01 Black Robe
7E01 Cystal Mail
7F01 Theif's Armlet

8001 Black Garb
8101 Kenpogi
8201 Power Vest
8301 Red Jacket
8401 Sage's Surplice
8501 Light Robe
8601 Gaia Gear
8701 Bard's Tunic
8801 Genji Armor
8901 Leather Shield
8A01 Iron Shield
8B01 Mythril SHield
8C01 Flame Shield
8D01 Ice Shield
8E01 Diamond Shield
8F01 Aeis Shield

9001 Buckler
9101 Protect Cloak
9201 Genji Shield
9301 Crystal Shield
9401 Hero0s Shield
9501 Zephyr Cape
9601 Elven Cloak
9701 Leather Cap
9801 Helm
9901 Great Helm
9A01 Mythril Helm
9B01 Diamond Helm
9C01 Healing Helm
9D01 Ribbon
9E01 Genji Helm
9F01 Crystal Helm

A001 Black Cowl
A101 Twist Headband
A201 Tiger Mask
A301 Feathered Cap
A401 Red Cap
A501 Wizard's Cap
A601 Sage's Mitre
A701 Leather Gloves
A801 Bronze Gloves
A901 Steel Gloves
AA01 Mythril Gloves
AB01 Gaunlets
AC01 Giant's Gloves
AD01 Diamond Gloves
AE01 Protect Ring
AF01 Crystal Gloves

B001 Theif's Gloves
B101 Crystal Ring
B201 Angel's Ring
B301 Genji Gloves 

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone