วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Dragon Ball Z : Buus Fury

    ไม่มีความคิดเห็น:

dragon ball z buu's fury สูตร


dragon ball z buu's fury สูตร


 [M] Must Be On 00000368000A 1003D8400007 2 Have 50,000 Zenie 8
1 [M] Must Be On 00000368000A 1003D8400007
2 Have 50,000 Zenie 8300155CC350
3 Have All Items 4300106A0101 000000290002
4 Have All Equipment 3300114C00A1 430011500001 000100A10004

Goku Codes

5 Infinite HP 83001576270F
6 Maximum HP 83001578270F
7 Infinite EP 8300157A270F
8 Maximum EP 8300157C270F
9 Infinite KI 8300157E270F 83001580270F
10 Infinite SP 830015640000 830015660000
11 Maximum XP 83001584E0FF 8300158605F5
12 Maximum STR 330015880064
13 Maximum POW 330015890064
14 Maximum END 3300158A0064
15 Maximum SPD 3300158B0064
16 50,000 Stat Points 8300158CC350
17 Skill Level #2 4300158E0002000000030002
18 Skill Modifier Slot #1 1 3300156D XXXX
19 Skill Modifier Slot #2 3300156E XXXX
20 Skill Modifier Slot #3 3300156F XXXX
21 Skill Modifier Slot #4 33001570 XXXX

Gohan Codes

22 Infinite HP 830015DE270F
23 Maximum HP 830015E0270F
24 Infinite EP 830015E2270F
25 Maximum EP 830015E4270F
26 Infinite KI 830015E6270F 830015E8270F
27 Infinite SP 830015CC0000 830015CE0000
28 Maximum XP 830015ECE0FF 30015EE05F5
29 Maximum STR 330015F00064
30 Maximum POW 330015F10064
31 Maximum END 330015F20064
32 Maximum SPD 330015F30064
33 50,000 Stat Points 830015F4C350
34 Skill Level #2 430015F60002 000000030002
35 Skill Modifier Slot #1 330015D5 XXXX
36 Skill Modifier Slot #2 330015D6 XXXX
37 Skill Modifier Slot #3 330015D7 XXXX
38 Skill Modifier Slot #4 330015D8 XXXX
เล่นเกมแล้วอย่าลืมอ่าน สูตรคณิต
Goten Codes

39 Infinite HP 83001646270F
40 Maximum HP 83001648270F
41 Infinite EP 8300164A270F
42 Maximum EP 8300164C270F
43 Infinite KI 8300164E270F 83001650270F
44 Infinite SP 830016340000 830016360000
45 Maximum XP 83001654E0FF 8300165605F5
46 Maximum STR 330016580064
47 Maximum POW 330016590064
48 Maximum END 3300165A0064
49 Maximum SPD 3300165B0064
50 50,000 Stat Points 8300165CC350
51 Skill Level #2 4300165E0002 000000030002
52 Skill Modifier Slot #1 3300163D XXXX
53 Skill Modifier Slot #2 3300163E XXXX
54 Skill Modifier Slot #3 3300163F XXXX
55 Skill Modifier Slot #4 33001640 XXXX

Trunks Codes

56 Infinite HP 830016AE270F
57 Maximum HP 830016B0270F
58 Infinite EP 830016B2270F
59 Maximum EP 830016B4270F
60 Infinite KI 83001646270F 83001648270F
61 Infinite SP 8300169C0000 8300169E0000
62 Maximum XP 830016BCE0FF 830016BE05F5
63 Maximum STR 330016C00064
64 Maximum POW 330016C10064
65 Maximum END 330016C20064
66 Maximum SPD 330016C30064
67 50,000 Stat Points 830016C4C350
68 Skill Level #2 430016C60002 000000030002
69 Skill Modifier Slot #1 330016A5 XXXX
70 Skill Modifier Slot #2 330016A6 XXXX
71 Skill Modifier Slot #3 330016A7 XXXX
72 Skill Modifier Slot #4 330016A8 XXXX

Vegeta Codes

73 Infinite HP 83001716270F
74 Maximum HP 83001718270F
75 Infinite EP 8300171A270F
76 Maximum EP 8300171C270F
77 Infinite KI 8300171E270F 83001720270F
78 Infinite SP 830017040000 830017060000
79 Maximum XP 83001724E0FF 8300172605F5
80 Maximum STR 330017280064
81 Maximum POW 330017290064
82 Maximum END 3300172A0064
83 Maximum SPD 3300172B0064
84 50,000 Stat Points 8300172CC350
85 Skill Level #2 4300172E0002 000000030002
86 Skill Modifier Slot #1 3300170D XXXX
87 Skill Modifier Slot #2 3300170E XXXX
88 Skill Modifier Slot #3 3300170F XXXX
89 Skill Modifier Slot #4 33001710 XXXX
Gotenks Codes

90 Infinite HP 8300177E270F
91 Maximum HP 83001780270F
92 Infinite EP 83001782270F
93 Maximum EP 83001784270F
94 Infinite KI 83001786270F 83001788270F
95 Infinite SP 8300176C0000 8300176E0000
96 Maximum XP 8300178CE0FF 8300178E05F5
97 Maximum STR 330017900064
98 Maximum POW 330017910064
99 Maximum END 330017920064
100 Maximum SPD 330017930064
101 50,000 Stat Points 83001794C350
102 Skill Level #2 430017960002 000000030002
103 Skill Modifier Slot #1 33001775 XXXX
104 Skill Modifier Slot #2 33001776 XXXX
105 Skill Modifier Slot #3 33001777 XXXX
106 Skill Modifier Slot #4 33001778 XXXX

Vegito Codes

107 Infinite HP 830017E6270F
108 Maximum HP 830017E8270F
109 Infinite EP 830017EA270F
110 Maximum EP 830017EC270F
111 Infinite KI 830017EE270F 830017F0270F
112 Infinite SP 830017D40000 830017D60000
113 Maximum XP 830017F4E0FF 830017F605F5
114 Maximum STR 330017F80064
115 Maximum POW 330017F90064
116 Maximum END 330017FA0064
117 Maximum SPD 330017FB0064
118 50,000 Stat Points 830017FCC350
119 Skill Level #2 430017FE0002 000000030002
120 Skill Modifier Slot #1 330017DD XXXX
121 Skill Modifier Slot #2 330017DE XXXX
122 Skill Modifier Slot #3 330017DF XXXX
123 Skill Modifier Slot #4 330017E0 XXXX

Gogeta Codes

124 Infinite HP 8300184E270F
125 Maximum HP 83001850270F
126 Infinite EP 83001852270F
127 Maximum EP 83001854270F
128 Infinite KI 83001856270F 83001858270F
129 Infinite SP 8300183C0000 8300183E0000
130 Maximum XP 8300185CE0FF 8300185E05F5
131 Maximum STR 330018600064
132 Maximum POW 330018610064
133 Maximum END 330018620064
134 Maximum SPD 330018630064
135 50,000 Stat Points 83001864C350
136 Skill Level #2 430018660002 000000030002
137 Skill Modifier Slot #1 33001845 XXXX
138 Skill Modifier Slot #2 33001846 XXXX
139 Skill Modifier Slot #3 33001847 XXXX
140 Skill Modifier Slot #4 33001848 XXXX
ตัวเกม โหลด Dragon Ball Buu's Fury
# Note
Banshee Blast
0001
Big Bang
0002
Big Bang Kamehameha
0003
Burning Attack
0004
Dragon Fist Explosion
0005
Electric Kamehameha
0006
Energy Blast
0007
Energy Punch
0008
Energy Sword
0009
Final Flash
000A
Flame Kamehameha
000B
Fusion Dance
000C
Super Kamikaze Ghost Attack
000D
Instant Transmission
000E
Kamehameha
000F
Masenkoha
0011
Saiyaman
0012
Super Saiyan
0014
Super Saiyan 3
0016
Ultimate Volleyball Attack
0017

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone