วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Donkey Kong Country โกง

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Donkey Kong Country Code Breaker Cheats

สูตร Donkey Kong Country Code Breaker Cheats

                 ใส่ก่อนใช้สูตรอื่น                                                                                            0000D6E5 000A
10000B8C 0007 โหลดเกมส์ Donkey Kong Country .gba
1               Transparent                                                                                                     3300133C 0002
2               Always Have Partner                                                                                     73000FD6 0000
33000FD6 0001
3               Infinite Lives                                                                                                   33000FC8 0009
4               Have KONG Letters                                                                                      43000F34 0002
00000004 0004
5               1 Winky = 3                                                                                                     33001007 0002
6               1 Rambi = 3                                                                                                     33001004 0002
7               1 Expresso = 3                                                                                                33001005 0002
8               1 Enguarde = 3                                                                                                33001006 0002
9               Scrap Book Complete                                                                                     43001176 FFFF
00000004 0002
3300117E 00FF
10             Access Funky                                                                                                 33001187 0001
11             Access All Areas                                                                                            83001040 FFFF
12             Access All Stages                                                                                           43001036 FFFF
00000005 0002
13             All Stage Bonus's Found                                                                                 33001008 00F0
3300101D 00FF
4300101E FFFF
00000004 0002
DK's Attack Complete Codes
14             1st Save Slot                                                                                                    72000D38 0000
42000D48 FFFF
00000006 0002
15             2nd Save Slot                                                                                                  72000D98 0000
42000DA8 FFFF
00000006 0002
Access Bonus Level Codes
16             Press R+B+Up For Rambi                                                                              74000130 02BD
32000D38 0008
74000130 02BD
32000D40 0004
74000130 02BD
33000F28 0028
17             Press R+B+Right For Expresso                                                                     74000130 02ED
32000D38 0008
74000130 02ED
32000D40 0004
74000130 02ED
33000F28 0029
18             Press R+B+Down For Enguarde                                                                   74000130 027D
32000D38 0008
74000130 027D
32000D40 0004
74000130 027D
33000F28 002A
19             Press R+B+Left For Winky                                                                            74000130 02DD
32000D38 0008
74000130 02DD
32000D40 0004
74000130 02DD
33000F28 002B

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone