วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมบอย] Mario Kart Super Circuit

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Mario Kart Super Circuit GAME SHARK CODE

สูตร Mario Kart Super Circuit GAME SHARK CODE


ใส่ก่อนใช้สูตรอื่นๆ  0000D02A 000A 1002D80A 0007
1 Always Low Time 83005C80 0000
2 Infinite Retries 3300000C 0003
3 Max Coins 33003D10 0063โหลดเกมส์บอย Mario Kart Super Circuit
4 Character Modifier 83003BE4 00??
5 Weapon Modifier 83003D12 ????
6 Can Drive More Places [Note 1] 83003C1D 0040
7 Turbo Mode 74000130 03FE33003C56 00FF
8 Press Select+L To End Race 74000130 01FB 33003BE0 0034
9 Press Select+Up For Auto Pilot On 74000130 03BB 33003BE1 00A0
10 Press Select+Down For Auto Pilot Off 74000130 037B 33003BE1 0080
11 Unlock All Special Cups 42032BA8 0000 0000001E 0002
12 Unlock All Extra Tracks 8203376C 0000
Quantity Digits to Accompany Character Modifier
01 - Luigi
02 - Bowser
00 - Mario
03 - Princess Peach
04 - Donkey Kong
05 - Wario
06 - Toad
07 - Yoshi
08 - Babomb (Has Mario Portrait)

Quantity Digits to Accompany Weapon Modifier Code
1000 - Single Green Shell
1001 - Triple Green Shell
1002 - Single Red Shell
1003 - Triple Red Shell
1004 - Blue Shell
1005 - Single Banana
1006 - Triple Banana
1007 - Single Mushroom
1008 - Triple Mushroom
1009   Gold Mushroom
100A - Star
100B - Ghost
100C - Lightening Bolt

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone