วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Grand Theft Auto Advance GTA

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Grand Theft Auto Advance GTA GBA

สูตร Grand Theft Auto Advance GTA GBA

ใส่ก่อนใช้สูตรอื่น press A + B + Start                                       Activates cheat mode, displays coordinates.
LEFT, RIGHT, UP, DOWN, L, L                                                                              $15,000 Cash
LEFT, RIGHT, UP, DOWN, A, A                                                                             All Weapons
LEFT, RIGHT, UP, DOWN, A, L                                                                             Armor
LEFT, RIGHT, UP, DOWN, B,B                                                                              Health
LEFT, RIGHT, UP, DOWN, A, R                                                                             Lower Wanted Level
LEFT, RIGHT, UP, DOWN, R, A                                                                             Raise Wanted Level
LEFT, RIGHT, UP, DOWN, B, R                                                                             Toggle Gang Hostility
LEFT, RIGHT, UP, DOWN, R, R                                                                             Wanted Level Max or Zero


About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone