วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Legend of zelda the minish cap

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Legend of zelda the minish cap GameShark Code

สูตร Legend of zelda the minish cap GameShark Code

ใส่ก่อนใส่สูตร
6933ae7f 
1b05341b 
B3d871c0 
15e1bfa1 

Infinite Health 
253d28c7 
015f1cfb 

Maximum Health 
5cb4a820 
19d7b24d 

Infinite Bombs 
96d82ea0 
2cf7e428 

999 Rupees 
Dd955f93 
Ad8dc2c1 

99 Dungeon Keys 
A64935e2 
5cbf0af2 
โหลดรอม Legend of zelda the minish cap
Have Grip Ring 
591f9fa3 
F3d2f7a8 

Have Tiger Scrolls 
328fc913 
24ae0594 

Have Graveyard Key 
86c6aaa3 
8b45f2b8 

Have Wake-Up Mushroom 
4b74decc 
931e646b 

Bottle 1: Lon Lon Milk 
Ac1414ce 
81e70f27 
You must already have a bottle 

Bottle 1: Red Potion 
82c2e42d 
2c2ba4fd 
You must already have a bottle 

Bottle 1: Blue Potion 
4f5fb6b7 
68df3db5 
You must already have a bottle 

Bottle 1: Fairy 
7cf86149 
Fb5fbddc 
You must already have a bottle 

Bottle 1: Nayru's Charm 
0badd0da 
9f53be81 
You must already have a bottle 

Bottle 1: Farore's Charm 
Af540892 
F71abff1 
You must already have a bottle 

Bottle 1: Din's Charm 
8718cec2 
2b95d9bc 
You must already have a bottle 

Bottle 2: Lon Lon Milk 
6ab30a43 
260f721a 
You must already have a bottle 

Bottle 2: Red Potion 
94c29b92 
614c147a 
You must already have a bottle 

Bottle 2: Blue Potion 
C38dcd62 
33f6a0f2 
You must already have a bottle 

Bottle 2: Fairy 
60abe5d8 
318a7a41 
You must already have a bottle 

Bottle 2: Nayru's Charm 
148e0704 
Ac54860f 
You must already have a bottle 

Bottle 2: Farore's Charm 
8712f03d 
40e4f953 
You must already have a bottle 

Bottle 2: Din's Charm 
3bdd2797 
C7860da2 
You must already have a bottle 

Bottle 3: Lon Lon Milk 
D1c57dde 
23007008 
You must already have a bottle 

Bottle 3: Red Potion 
91041389 
3a57a426 
You must already have a bottle 

Bottle 3: Blue Potion 
Ad85d7c1 
134dd1d4 
You must already have a bottle 

Bottle 3: Fairy 
7fea56ff 
36f60798 
You must already have a bottle 

Bottle 3: Nayru's Charm 
4495f18a 
Ce233a1f 
You must already have a bottle 

Bottle 3: Farore's Charm 
7ca41525 
B232a804 
You must already have a bottle 

Bottle 3: Din's Charm 
59905dcd 
66b57652 

สำหรับเวอร์ชั่น American
ใส่ก่อนใส่สูตร
9172DDA22E1B
534042E0CAD7
C127027E98E4

Infinite Health
5B8C66B19848

Maximum Health
FA8C66919808

Infinite Ammo
A03108723306

Have 999 Rupees
F63083599246

Have 999 Shells
F632C35D82567

Have Minish Cap
FE18F74C0E13

Have White Sword
0FE86B4055A5

Have Four Sword
AEA87FE01DE1

Have Kinstone Bag
01F1584BF3A7

Have All Items
FEBE330D80FB
5FBC73A990AB

Have All Elements
A2F05A69D3E7

Have All Tiger Scrolls
AAFE3E0C4DDF

Have All Jewelery
03F05A49D3A7

Have All Maps & Windcrests
F455972BFE25
F457D72FEE35

Roll Thru Walls
67C05DC4E2F3
2BCC6CB565F8
63B448952EFE
88ED6E1745B8

Have All Elements
82202B42 0055

Have All 4 Tiger Scrolls
82202B44 5555

Have All Items
82202B30 5555
82202B32 5555
82202B34 5555
82202B36 5554

Have Big Key/Compass/Map
30202EAD 0007

Hava All Sword Techniques
82202B44 FFFF

Complete Hyrule Map
82202A80 FFFF

Have All Missing Library Books 1
802C2B40 0057

Have Wake Up Mushroom
802C2B40 0001

Infinite Small Keys
Dungeon 1 32002E9D 0063
Dungeon 2 32002E9E 0063
Dungeon 3 32002E9F 0063
Dungeon 4 32002EA0 0063
Dungeon 5 32002EA1 0063
Dungeon 6 32002EA2 0063

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone