วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[How to] การใส่สูตรในโปรแกรม VisualBoy Advance

    ไม่มีความคิดเห็น:

วิธีใส่สูตรเกมบอย- สูตร RAW Code (สูตรที่ยังไม่ได้แปลงค่า)
- สูตร GameShark (สูตรที่แปลงค่าแล้ว ให้ใช้กับ Action Replay ยี่ห้อ GameShark, PAR ได้)
- สูตร Code Breaker (สูตรที่แปลงค่าแล้ว ให้ใช้กับ Action Replay ยี่ห้อ Xterminator, Code Breaker)
โหลดเกมต่างๆได้ที่
ดังนั้นก่อนที่จะใส่สูตรจึงควรรู้ก่อนว่า สูตรที่ได้มานั้นเป็นสูตรชนิดใด เพราะขึ้นตอนในการใส่สูตรแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน
---------------------------------------------------------------------------
วิธีสังเกตสูตรของ Gameboy Advance ว่าสูตรแต่ละสูตรเป็นสูตรชนิดไหน
---------------------------------------------------------------------------
RAW Code
 (สูตรที่ยังไม่ได้แปลงค่า)
- รูปแบบ XXXXXXXX : YY หรือ YYYY หรือ YYYYYYYY
X หมายถึง ตัวเลข (ตัวอักษร) 8 ตัว ใช้แทนตำแหน่ง Address
Y หมายถึง ตัวเลข (ตัวอักษร) 2 ตัว (หรือ 4 ตัว, หรือ 8 ตัว) ใช้แทนค่าที่ต้องการ
- การสังเกต ส่วนมากสูตรจะขึ้นต้นด้วยเลข 0 และมีเครื่องหมาย : อยู่เสมอ ส่วนตัวเลขด้านหลังอาจมี 2 ตัว, 4 ตัว หรือ 8 ตัวก็ได้ เช่น 0300033E:04
---------------------------------------------------------------------------
GameShark Code (สูตร GameShark, PAR, Action Replay, AR Code)
- รูปแบบ XXXXXXXX YYYYYYYY
X หมายถึง ตัวเลข (ตัวอักษร) 8 ตัว ใช้แทนตำแหน่ง Address
Y หมายถึง ตัวเลข (ตัวอักษร) 8 ตัว ใช้แทนค่าที่ต้องการ
- การสังเกต ใน 1 บรรทัดจะมีตัวเลขทั้งหมด 16 ตัว เช่น B603583D 4982FCD2 และไม่มีเครื่องหมาย : อยู่
- Website ที่มีสูตรแบบ GameShark คือ
---------------------------------------------------------------------------
Code Breaker (สูตร Xterminator, Xploder, Code Breaker)
- รูปแบบ XXXXXXXX YYYY
X หมายถึง ตัวเลข (ตัวอักษร) 8 ตัว ใช้แทนตำแหน่ง Address
Y หมายถึง ตัวเลข (ตัวอักษร) 4 ตัว ใช้แทนค่าที่ต้องการ
- การสังเกต ใน 1 บรรทัดจะมีตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว เช่น 33000356 00FF และไม่มีเครื่องหมาย : อยู่
- Website ที่มีสูตรแบบ Code Breaker คือ 

1. จะใส่สูตรได้เมื่อเปิดเล่นเกมแล้วเท่านั้น
2. เลือกที่ Cheats >> Cheat List

วิธีใส่สูตรเกมบอย

3. จะมีหน้าจอใส่สูตรปรากฎขึ้น ให้เลือกใส่สูตรตามชนิดของสูตรให้ถูกต้อง
วิธีใส่สูตรเกมบอย

4. เมื่อเลือกชนิดของสูตรที่ใส่ จะมีตัวเลือกให้คือ
- Description : คำอธิบายความหมายของสูตรนั้น (ไม่ใส่ก็ได้)
- Code : ต้องใส่สูตรให้ถูกต้องและใส่ชนิดของสูตรให้ถูกต้องด้วย
วิธีใส่สูตรเกมบอย

5. สูตรที่เปิดใช้จะมีเครื่องหมายถูก หน้าหัวข้อและมีตัวอักษร E ที่ด้านหลังสูตรนั้น
6. ถ้าต้องการปิดสูตรหรือยกเลิก ให้กดเครื่องหมายถูกออก สูตรนั้นก็จะไม่มีผลต่อเกมที่เล่นอยู่


About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone