วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Metroid Fusion GBA Cheat Codes

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Metroid Fusion Code Breaker

สูตร Metroid Fusion Code Breaker

ใส่ก่อนใช้สูตรอื่น   00000F6D 000A
1              Low Completion Time           83000138 0100
2              Stop Event Timer   830008D8 00DA
3              Invincible                33001249 0001
4              Fast Shot/No Pause Between Shots      3300124E 0000
5              Always Run At Super Speed 83001252 A001
6              Super Dash Much Sooner     33001253 009D
7              Super Dash Always Charged                330012DC 005F
8              Moon Jump             74000130 03FE
83001260 0040
9              Ininite Health          83001310 0833
10            Max Health            83001312 0833
11            Infinite Missiles      83001314 03E7
12            Max Missiles          83001316 03E7
13            Infinite Super Bombs              33001318 0063
14            Max Super Bombs 33001319 0063
15            Turn Off All Missiles/Bombs 3300131B 0000
16            Have All Weapons/Suits/Abilities         4300131A FFFF
00000003 0002
17            100% Item Finding Rate        3300151E 0064
18            Time Always 00:00                820382E4 0000
19            Have The Final Suit With No Side Effects           83004D2C 02FF
83004D2E 01BE
83004D30 00D3
83004D36 020F
83004D40 0108
83004D44 31E8
83004D46 28A6
Have Doors Open Codes
20            Level 4   3300131D 0004
21            Level 3   3300131D 0003
22            Level 2   3300131D 0002
23            Level 1   3300131D 0001
24            Level 0   3300131D 0000
Have Weapon Codes
25            Turn Off All            3300131A 0000
26            Charge    2300131A 0001
27            Wide       2300131A 0002
28            Plasma    2300131A 0004
29            Wave      2300131A 0008
30            Ice           2300131A 0010
Have Misc/Suits Codes
31            Turn Off All            8300131C 0000
32            High Jump              2300131C 0001
33            Speed Booster        2300131C 0002
34            Space Jump            2300131C 0004
35            Screw Attack         2300131C 0008
36            Varia Suit               2300131C 0010
37            Gravity Suit            2300131C 0020
38            Morph Ball             2300131C 0040

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone