วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Pokemon Mystery Dungeon Cheats

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Pokemon Mystery Dungeon Action Replay Codes


สูตร Pokemon Mystery Dungeon Action Replay Codes


ใส่ก่อนใช้สูตรอื่น
a57922cf
d662e456
84443c47
f85fe154
Max/Infinite Money
b8fd0dd1
f5f2aaa5

Extra Belly
27e77f50
9e7d50ab

Max/Infinite Belly
1fd7d796
2a997138
27e77f50
9e7d50ab

Low Game Time
972fa901
83dc49e0

Max/Infinite Savings
50c50f3f
7d00738a

1ST POKEMON CODES:

Infinite Health
7183ca0c
39b88b73

Infinite PP
22719105
f87a2b40
d5762efb
1d69725f
376d9d29
649d3ddf
dcfdd4cc
cc760a31

Quick Level Up (30-40)
826eea09
ef6438bb

Quick Level Up (50-60)
cd5aae43
b74d6fb1

Quick Level Up (Max)
7e6ed527
5392afa8

2ND POKEMON CODES:

Infinite Health
167224bb
1d06a233

Infinite PP
4b6f5f80
e493b4b1
bb2658ce
fccc0f61
7083ee50
1c78f048
1c39eba9
07cbf223

Quick Level Up (30-40)
4ef68c0e
16360ae6

Quick Level Up (50-60)
abab806d
3dfccd5f

Quick Level Up (Max)
0de413d1
8f86bb7d

3RD POKEMON CODES:

Infinite Health
c1e614a4
f02680c8

Infinite PP
b209766a
c9a69ea6
bde08316
f6336978
97926761
5862d9ae
36afcd67
d4e7b8f2

Quick Level Up (30-40)
95df1819
03f95685

Quick Level Up (50-60)
60c6a790
2e7012f3

Quick Level Up (Max)
56c7303c
00c8ae95

4TH POKEMON CODES:

Infinite Health
31297d1e
8b267a56

Infinite PP
dbc84053
1d1aa108
8822144f
5ea64298
64927ce0
1560ced7
5248dba8
9148e996

Quick Level Up (30-40)
720eb9db
af45df6b

Quick Level Up (50-60)
2c9b047f
b8ee6cef

Quick Level Up (Max)
b7ae6403
e982115e

ITEMS IN STORAGE CODES:

Have All Items
ec76b120
73da0cc1

Have Stick
5e7a6dd7
88df9e98

Have Iron Thorn
9d76235a
d98d22ab

Have Silver Spike
9c5dc4f4
a9a8f010

Have Gold Fang
9e89ffb3
84ff5801

Have Cacnea Spike
fc1639a8
a484c450

Have Corsola Twig
ac0113be
a924f26a

Have Gravelerock
b3044591
8d236a1c

Have Geopebble
20b4bea5
c99cdc20

Have Mobile Scarf
7905ed49
40517e01

Have Heal Ribbon
836c78fb
e37c6a27

Have Twist Band
39a8a772
6a6fcc21

Have Scope Lens
6e930b31
62a15f9b

Have Patsy Band
2b9623cc
68ead68d

Have No-Stick Cap
f521ad4b
8038e92b

Have Pierce Band
8a6f4441
ca78152b

Have Joy Ribbon
0e338ff9
5b038d41

Have X-Ray Specs
beede918
dd719d53

Have Persim Band
d48e46fa
2ad3dff9

Have Power Band
a5256cf7
e0ea4dec

Have Pecha Scarf
b0a52e5f
0d94876b

Have Insomniscope
0d2a0aff
bbe07282

Have Warp Scarf
69433625
9ec980e0

Have Tight Belt
c4029518
f06665cb

Have Sneak Scarf
a3d4c5b7
e7cbc360

Have Gold Ribbon
2ff320c2
e264f6ba

Have Goggle Specs
59774e2a
16c38b09

Have Diet Ribbon
77514c5e
d02a2a9a

Have Trap Scarf
873014f7
826274a8

Have Racket Band
785434c0
2e54c0d2

Have Def. Scarf
babf4c9f
6e4098fe

Have Stamina Band
333900a2
74b45dd4

Have Plain Ribbon
3cac2662
bb1e36f7

Have Special Band
25caadfc
7844cd6b

Have Zinc Band
7dc847b8
8e66345b

Have Detect Band
f0d71594
7412505f

Have Alert Specs
f45a581d
105cb181

Have Dodge Scarf
4b8e262e
4f83b290

Have Bounce Band
b117cc44
fb7e1fc0

Have Curve Band
896fb997
0ff95126

Have Whiff Specs
684b34b9
688c1e81

Have No-Aim Scope
ec469e21
9342c777

Have Lockon Specs
2d30112c
218e7ffd

Have Munch Belt
96acde3f
cccb0861

Have Pass Scarf
bf495d88
63a36706

Have Weather Band
2fdeb051
25677c87

Have Friend Bow
b1b3c382
073b2ca1

Have Beauty Scarf
5b32e56a
24116c79

Have Sun Ribbon
6682c127
fe99320e

Have Lunar Ribbon
a01e2581
da30e893

Have Ring D
85567b87
79d2a9da

Have Ring E
c6bb3dc7
2ae58147

Have Ring F
f6719e54
ba3a4795

Have Heal Seed
ddfca6db
5134c7c4

Have Wish Stone
c51137cb
24ab32cd

Have Oran Berry
c525025c
3960d180

Have Sitrus Berry
1e432952
6a07d8ab

Have Eyedrop Seed
543a1242
aaa1025f

Have Reviver Seed
eceda4b4
f65d6244

Have Blinker Seed
46a3ebe8
89fd0881

Have Doom Seed
f046d773
7eeda828

Have Allure Seed
135fc596
42737a5b

Have Life Seed
03a306df
c49488a4

Have Rawst Berry
c94346ba
ae232399

Have Hunger Seed
85f00a4d
d96b2d79

Have Quick Seed
c7639544
04800868

Have Pecha Berry
4661ad64
acb01ce4

Have Cheri Berry
81e82c74
d2e9458a

Have Totter Seed
45c5232e
23427f4a

Have Sleep Seed
000eac82
b4a1278c

Have Plain Seed
0a255fb0
7982ecb1

Have Warp Seed
e3afdf21
da0d9a3a

Have Blast Seed
04d8a50d
746da244

Have Ginseng
a13faa59
e7fe7d5f

Have Joy Seed
4079504b
4350a4aa

Have Chesto Berry
3e27e365
755bef91

Have Stun Seed
57cb8c5f
7c0a48c7

Have Max Elixir
facb9f30
4c4f0d12

Have Protein
ff4df65e
b3917fc8

Have Calcium
c847cc60
f7b05b2f

Have Iron
21b1b1a7
50182796

Have Zinc
f7b71954
f4867b45

Have Apple
fd411e2b
045cebcb

Have Big Apple
32dda108
5f4b5f1c

Have Grimy Food
61e4aaad
02d1dd86

Have Huge Apple
dce275d3
1b5f472d

Have White Gummi
1da79c0f
34c665e9

Have Red Gummi
68ca69fd
92e92936

Have Blue Gummi
60070d80
d4568c3e

Have Grass Gummi
a0c88e3e
848ccb32

Have Yellow Gummi
80817e56
db9ff357

Have Clear Gummi
ec5748a9
716ee3c4

Have Orange Gummi
6d2ab06d
2aa205a0

Have Pink Gummi
4d16f990
f9ccbd11

Have Brown Gummi
cdfa8ee7
67875d5e

Have Sky Gummi
ea0189ca
b81af7a1

Have Gold Gummi
ea237ed9
effc1a73

Have Green Gummi
f1fe1294
43d9c90f

Have Gray Gummi
7940b1bc
70a6cbe7

Have Purple Gummi
b296a31c
30b291c1

Have Royal Gummi
ce826833
6bc54523

Have Black Gummi
32017680
5c175962

Have Silver Gummi
fd55929d
db688e78

Have Banana
ad0c4635
8002fd3c

Have Chestnut
3012976d
8e37ae69

Have Upgrade
5c98c8af
82dd670b

Have King's Rock
897663fb
02417c51

Have Thuderstone
89d1d683
f009b529

Have Deepseascale
7b59c176
65366b72

Have Deepseatooth
f220acc1
c9962296

Have Sun Stone
fd654209
1d291517

Have Moon Stone
79149f94
a22c323e

Have Fire Stone
caab5cda
9dbbb9e6

Have Water Stone
8bc021cc
bd701b37

Have Metal Coat
b1fbd576
ab7caff4

Have Leaf Stone
cb4fe779
3c732b99

Have Dragon Scale
d53c59ef
7e1c3903

Have Link Cable
f3f42d51
51702c43

Have Ice Part
177f82b8
2309857b

Have Steel Part
caf804eb
06fa6645

Have Rock Part
906dfff0
56b21cb0

Have Music Box
4b89a48a
807db54f

Have Key
eefb0fe7
32b5c2c4

Have Focus Punch
639de79f
59e1e476

Have Dragon Claw
0cfba746
b4708e01

Have Water Pulse
67eeb5a4
45d728cc

Have Calm Mind
9b21b47b
7118aa5a

Have Roar
c3f11503
f1f5c940

Have Toxic
e4de8893
a92f49f8

Have Hail Orb
c67d3967
23af6f72

Have Bulk Up
3ed9e237
2884e9ee

Have Bullet Speed
db7fcc11
896bc1c3

Have Hinder Power
b318aada
06cdd291

Have Sunny Orb
8cbdbd4b
4c8b4beb

Have Taunt
72c82c9a
7af71862

Have Ice Beam
9892f0f8
ed8ae8e3

Have Blizzard
8ee6a840
1ae7d7a6

Have Hyper Beam
5afc7a27
d27799b5

Have Light Screen
a4e8ee2e
12228094

Have Protect
1553b374
dca7edd3

Have Rainy Orb
771f8c76
8791868e

Have Giga Drain
e4a2f26a
4d94946e

Have Safeguard
74e2ccc7
db6f5168

Have Frustration
580447f0
c20d4cc1

Have Solar Beam
8f01435b
29066c21

Have Iron Tail
3d329f6a
30992a2e

Have Thunderbolt
bd5e1c72
fd161b6c

Have Thunder
ddade00a
fc588e49

Have Earthquake
39c1f2f7
df02c4cd

Have Return
ea9a90d2
37cf1d9f

Have Dig
57f297a9
b8973874

Have Psychic
b7d2c1d0
85c5127b

Have Shadow Ball
94f90489
b141f9a4

Have Brick Break
08dc3ad1
b6b72cf6

Have Evasion Orb
f7523f24
a3adb3ec

Have Reflect
e2e1f3bc
1110a8ff

Have Shockwave
14f1f339
d847de1f

Have Flamethrower
632e23ed
076e0f48

Have Sludge Bomb
72afdd50
edb1c800

Have Sandy Orb
c158fa3b
8bc758a4

Have Fire Blast
2e312b9e
3d2a2e2e

Have Rocky Orb
b3ae0f95
691104d4

Have Aerial Ace
ad6492f3
638af425

Have Torment
9ede089f
273c8fa1

Have Facade
1df8d6e9
fa3c7bd6

Have Secret Power
1cbf2903
9fd629fc

Have Rest
f85a0daa
ed29306c

Have Attract
e4ac1535
d2d316c9

Have Thief
f226eadd
f6feb67d

Have Steel Wing
3f944b58
f5526557

Have Skill Swap
d794efb7
a3353b50

Have Snatch Orb
627259d4
bc63cd6f

Have Overheat
d84f80e4
718e3c9d

Have Wide Slash
4b4a0caf
ccffef10

Have Excavate
5e70ebb0
82af9888

Have Spin Slash
ebed17d7
0949fe04

Have See-Trap Orb
dc0c8999
f2be7612

Have Mug Orb
69642168
4a37abdc

Have Rebound Orb
fe788b4f
648b040a

Have Lob Orb
db230568
91c589de

Have Switcher Orb
5aa5ede5
9069309f

Have Blowback Orb
7b15a03e
5523b2eb

Have Warp Orb
0a4a0169
42cf5318

Have Transfer Orb
0ea7de8c
ecea12db

Have Slow Orb
6cbf035a
762ffa33

Have Quick Orb
d6a3ab0c
abf0a690

Have Luminous Orb
508bb9f1
c63248d5

Have Petrify Orb
ae4acb03
6ca54968

Have Stayaway Orb
d0610cd1
8b8cfb0e

Have Pounce Orb
7e17689a
2b37a877

Have Trawl Orb
8f74262d
09dd58b0

Have Cleanse Orb
94849ceb
f6bfab93

Have Observer Orb
e0f0a103
fa265283

Have Decoy Orb
a84040ed
82d5c7ec

Have Slumber Orb
a39a797a
efaf6022

Have Totter Orb
f6fb25da
3e303bc8

Have Two-Edge Orb
3a16bf56
92e730c0

Have Silence Orb
f510f2c6
37a0efef

Have Escape Orb
d7d6f9bf
f38bd3d8

Have Scanner Orb
f870b145
dc0f814b

Have Radar Orb
a66adfeb
a24f6c2f

Have Drought Orb
8bc4a226
6469121b

Have Trapbust Orb
901826c0
af965cc2

Have Rollcall Orb
1408dd43
bbfaceac

Have Invisify Orb
35578ea4
3298acfb

Have One-Shot Orb
7d002e78
5280edc6

Have Identify Orb
87179dd1
eb3c38ff

Have Vacuum-Cut
d2f1c331
0a6a07ac

Have Reviver Orb
35139bcf
1bcf304e

Have Shocker Orb
53f34924
a48df77f

Have Sizebust Orb
2de1c88c
4a4875de

Have One-Room Orb
bea798b6
54c28877

Have Fill-In Orb
1a30b920
72a48c29

Have Trapper Orb
0c51febc
5f1ca955

Have Possess Orb
b686562d
a47b6d05

Have Itemizer Orb
cabbd5dc
5fbd8ae8

Have Hurl Orb
a9bfb608
14e5bcc4

Have Mobile Orb
997881f7
868bb530

Have Toss Orb
07b2093d
f45447a3

Have Stairs Orb
fa4a775e
01fb2b59

Have Longtoss Orb
d00a3052
ed8b6b23

Have Pierce Orb
a80aead8
64989c8e

Have Cut
69b1d925
485d8ef3

Have Fly
0ed387d2
60f870d2

Have Surf
1f1017fc
9b3aafaf

Have Strength
c19532ff
0aeab6a4

Have Flash
3d62e472
4cd61747

Have Rock Smash
da5aa245
345dd4e0

Have Waterfall
7e710433
d16f6f54

Have Dive
180550e7
910a9f2e

Have Link Box
6ac835fb
5254c1ca

Have Switch Box
d902d650
19c76217

Have Weavile Fig
7532cf7f
a9b00e81

Have Mime Jr. Fig
580aa569
532f47f1

Have Beatup Orb
8e5ee725
dab7055e

Have G Machine 6
0f1e5687
5e21a29d

Have G Machine 7
f4083878
2721367e

Have G Machine 8
740dabfd
f7c074cd

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone