วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Yu Gi Oh! 7 Trials To Glory

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Yu Gi Oh! 7 Trials To Glory GameShark

สูตร Yu Gi Oh! 7 Trials To Glory GameShark

ใส่ก่อนใช้สูตร
90627FFA5238 
4F362C6A00A7 
D3C425DAE3C7 
โหลดเกม Yu-Gi-Oh! 7 Trials To Glory .gba
Have all Trophies 
33B398D53921 
Have all Cards 
A47CF3853A79 
2C3D071A623F 
Have 50,000 DP 
442C23A59CFC 
Earn 50,000 DP 
C651044F7BD7 
Access all Boosters 
26342C4B3375 
A4702A811677 
D84A03E0E5D4 
458C4305FBD0 
CE4225AA8597 
440D5A05FBD8 
DB4B08A085DC 
4D8E8300E3D4 
D94B0EEAE5DF 
B0716AA17428 
C64261A19590 
31951A851004 
D04843A1F5C0 
Infinite LP 
36386145373D 
Avoid Direct Attacks 
B65061C11713 
Inflict 5000 Direct Damage 
5E26816080BB 
Bypass Deck Check 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
1 Tribute Needed 
0A4801C5EFD7 
027CC1C072F3 
Cheap Ritual Offering 
18712EAB04BC 
Instant Win [Sel+Down] 
99EA7E85EFEB 
362D056B903F 
Repeat Draw Phase [Sel+Up] 
199EFE016ACB 
7A256841832B 
Place Another Card [Sel+Left] 
F9FEEEA5686B 
7E29054B873F 
Duel Results: 
50,000 Monsters Destroyed 
423105CF1BF7 
50,000 Damage Inflicted 
Opponent 
BC4D672EEC13 
In-Battle 
563921C51BB4 
Applications Open: 
Weekend [Start+Up] 
1B9CF85B0AC8 
5BF808E005B7 
Kaiba Cup [Start+Right] 
93FCB8DE12EC 
5BF80CFA05B4 
Card Shop [Start+Down] 
9BE878DF8FE8 
587B03A065BF 
Regional [Start+Left] 
FBFCE8FF0868 
527941E11DBB 
Bypass Deck Check: 
Weekend Tournament 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
91F133901EBC 
13B3354A7EBF 
0F9B554F66CB 
8FDB51D566C8 
KC Cup Tournament 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
F3F321F07C3C 
18307E0B06B3 
Shop Tournament 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
061A1C4E7EC7 
93D331D47E9C 
Regional Tournament 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
90703A901EB4 
12323C4A7EB7 
91F133901EBC 
13B3354A7EBF 
Championship 
FA7F10C1623C 
5839420047BC 
6C184A350440 
EE5A4CEF6443 
Activate Spell Card*: 
Raigeki [L+R+Up] 
199EDA1B6AC0 
A79C056B7154 
71D063901613 
A61D0C6B715C 
199EDA1B6AC0 
266028E19477 
199EDA1B6AC0 
C844A3B480C4 
Monster Reborn [L+R+Right] 
91FE9A9E72E4 
A79C056B7154 
71D063901613 
A61D0C6B715C 
91FE9A9E72E4 
266028E19477 
91FE9A9E72E4 
4830072A05E7 
Harpies Feather [L+R+Down] 
99EA5A9FEFE0 
A79C056B7154 
71D063901613 
A61D0C6B715C 
99EA5A9FEFE0 
266028E19477 
99EA5A9FEFE0 
29A5BE0A8267 
Change of Heart [L+R+Left] 
F9FECABF6860 
A79C056B7154 
71D063901613 
A61D0C6B715C 
F9FECABF6860 
266028E19477 
F9FECABF6860 
4030472B1DE3 
*Card replaces 
First card chosen in Deck

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone