วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[บทสรุปเกมส์บอย] Shining Soul II เนื้อเรื่อง

    ไม่มีความคิดเห็น:

บทสรุป Shining Soul 2 gba

บทสรุป Shining Soul 2 gba

ดู Cut Scene เปิดเรื่องแล้วฆ่า Slime เพื่อช่วยนักไปทาง ออกจากฉากทางด้านบนแล้วดู Cut Scene ต่อ ผู้เล่นจะถูกพาไปหาพระราชา ผู้เล่นจะต้องไปช่วยเหลือลูกสาวของพระราชา หาข่าวสารในปราสาทแล้วออกไปข้างนอก คุยกับNPCข้างนอกแล้วให้ผู้เล่นไปทางไปที่ Goblin Fort
Goblin Fort

ไปหน้าฆ่าศัตรูที่ขวางทางให้หมด (จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะ) ไปสำรวจเพื่อเก็บของ ประตูไม้ที่เจอสามารถทำลายได้ ไปหน้าไปตามทางจนเจอกับ Gully กับสมุน ฆ่าพวกมันให้หมดแล้วทำลายกล่อง ผู้เล่นจะเจอ Prison Key อยู่ในนั้น ไปหน้าไปตามทางจนถึงข้างในสุด ผู้เล่นจะเจอกับ Lobovitch เอาชนะมันได้แล้วให้ผู้เล่นเก็บของให้หมด กลับไปที่ปราสาทแล้วคุยกับพระราชา เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปทางไปที่ Giant's Graveyard

Giant's Graveyard

ไปหน้าสำรวจเพื่อฆ่าศัตรู และพยายามเก็บของให้หมด ผู้เล่นจะเห็นของอยู่นอกกำแพงหรือสถานที่ที่ไม่น่าจะไปไปเก็บได้ ลองไปชนกำแพงดูจะเจอทางลับนะ ถ้าฉากไหนไม่มีทางไป ให้ผู้เล่นทำลายป้ายหลุมศพจะเจอกับบันไดลงไปข้างล่างนะ ไปหน้าไปจนเจอกับประตูล็อค ให้ผู้เล่นไปเก็บกุญแจที่อยู่ทั้ง 2 ฝั่งก่อน พอได้กุญแจครบ 2 ดอกแล้วให้ผู้เล่นเปิดประตูออกไปข้างนอกได้ ฉากหนึ่งผู้เล่นจะเจอนักไปทางนอนล้มอยู่ มอบ Boken's Soul แก่มันแล้วแล้วไปหน้าต่อ (สู่ฉาก Menu แล้วกดปุ่ม B ที่สิ่งของนะ) ด้านในสุดผู้เล่นจะเจอกับ Giant Guardian เอาชนะได้แล้วให้ผู้เล่นเก็บของ กลับไปที่ปราสาทแล้วคุยกับพระราชา เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปทางไปที่ Wizari's Palace
Wizari's Palace
ไปหน้าไปตามทางแล้วสำรวจให้ทั่วๆ เจอกับองค์หญิงแล้วผู้เล่นจะใช้ประตูเปิดช่วยเธออกมา ไปหน้าสำรวจให้ทั่วๆ พยายามฆ่าศัตรูให้หมดเพื่อเปิดประตู ขึ้นบันไดไปชั้นบนเรื่อยๆ ผู้เล่นจะเจอ Wizari อยู่ชั้นบนสุด เธอจะมีสมุนคอยช่วยด้วย 2 มนุษย์ ให้ผู้เล่นทำลายรูปภาพด้านบนแล้วจะเจอร่างที่แท้จริงของ Wizari ให้ผู้เล่นเน้นฆ่าไปที่ Wizari ก็พอ เอาชนะได้แบ้วให้ผู้เล่นกลับไปที่ปราสาท คุยกับทุกมนุษย์เพื่อหาข่าวสารเพิ่มเติม เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปทางไปที่ Fairy Spring
Fairy Spring

ฉากนี้ไม่ยากเย็นเท่าไร ให้ผู้เล่นพยายามไปสำรวจให้ทั่ว ฆ่าศัตรูให้หมดเพื่อเปิด Warp Point ด้านในสุดผู้เล่นจะเจอกับ Clone หลีกพลังของมันแล้วสู่ไปฆ่าใส่ หรือใช้การฆ่าระยะไกลก็ได้ เอาชนะได้แล้วให้ผู้เล่นกลับไปที่ปราสาท คุยกับทุกมนุษย์แล้วจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับCaptain Robert นอกปราสาทจะมีชายชราอยู่ คุยกับมันแล้วให้ผู้เล่นไปสำรวจบ่อน้ำทางซ้าย กลับไปคุยกับชายชราแล้วออกจากปราสาทได้เลย

Robert's Pirate Ship

ทำลายกล่องแล้วผู้เล่นจะสู่ไปข้างใสนเรือได้ ไปหน้าแล้วฆ่าศัตรูเป็นกลุ่มๆไป ถ้ายังฆ่าศัตรูยังไม่หมด ไม่แนะนำให้ไปหน้าต่อนะ เพราะจะเป็นการเพิ่มจำนวนศัตรูเปล่าๆ ที่ฉากนี้ผู้เล่นจะต้องฆ่าศัตรูให้หมด ประตูจึงจะเปิด ส่วนกล่องที่อยู่ในห้องปิด ให้ผู้เล่นลองหาทางลับสู่ไปดู (ไปชนกำแพงเอา) ด้านในสุดผู้เล่นจะเจอกับ Captain Robert ให้ผู้เล่นสู่ไปฆ่าแล้วรีบถอยออกมา ระวังท่าขวานหมุนให้ดีๆ อีกท่าที่ต้องระวังก็คือท่าพุ่งชน (เป็นเส้นตรง) เอาชนะได้แล้วให้ผู้เล่นออกไปที่ดาดฟ้า ผู้เล่นจะต้องสู้กับ Giant Octopus อีก หลีกการฆ่าของมันแล้วหาจังหวะสู่ไปฆ่า เอาชนะได้แล้วใหผู้เล่นกลับไปเตรียมตัวที่ปราสาท พร้อมแล้วให้ผู้เล่นไปทางต่อได้เลย

Driazhek Desert

ฆ่าศัตรูแล้วไปหา Warp Point ไปด้วย ไปหน้าไปจนเจอกับ Warp Point สีแดง สู่ไปด้านในแล้วจะเจอกับ Desert Worm ฆ่าแล้วมันจะแตกตัว ให้ผู้เล่นทำลายชิ้นส่วนของมันให้หมด เอาชนะ Desert Worm แล้วให้ผู้เล่นไปสำรวจทะเลทรายแห่งนี้ต่อ ไปสำรวจให้ทั่วๆแล้วสู่ Warp Point ไปเรื่อยๆ เจอกับ Warp Point สีแดงแล้วให้ผู้เล่นเตรียมตัวให้พร้อม สู่ไปด้านในจะเจอกับ Oswald หลีกท่าฟันสายลมของมันแล้วสู่ไปฆ่าส่วน คอยถอยออกมาเพื่อหลีกท่าฟัน แล้วสู่ไปฆ่าเรื่อยๆจะสามารถเอาชนะได้ กลับไปที่ปราสาทแล้วให้ผู้เล่นคุยกับNPCเพื่อหาข่าวสาร จะมีอยู่ 2 มนุษย์ขอร้องให้ผู้เล่นไปช่วย หญิงชราที่อยู่หน้าทางสู่ห้องบัลลังก์ กับผู้หญิงที่อยู่ในบาร์ จะเลือกช่วยทั้ง 2 มนุษย์ก่อนหรือจะทำภารกิจหลักก่อนก็ย่อมได้

Koldazhek Cave

ฆ่าศัตรูแล้วให้ผู้เล่นกระโดดลงหลุมไปเรื่อยๆ เจอกับ Yeti Chief กับสมุนแล้วให้ผู้เล่นฆ่าพวกมันให้หมด ทำลายน้ำแข็งแล้วจะช่วยเจ้าหญิงได้ ไปหน้าสำรวจแล้วลงไปชั้นล่างเรื่อยๆ ชั้นล่างสุดผู้เล่นจะเจอกับ Vaitali รอให้มันหยุดหมุนแล้วฆ่าส่วนที่เป็นเนื้อ (หัว แขน ขา หาง) เอาชนะได้แล้วให้ผู้เล่นกลับไปทีปราสาท คุยกับองค์หญิงแล้วให้ผู้เล่นไปทางต่อได้

Demon's Tower

สู่ไปด้านในแล้วจะเจอ Dark Angel อยู่กับสมุน ฆ่ามันแล้วสู่ไปข้างใน ไปหน้าฆ่าศัตรูให้หมด (แน่นอน แนะนำให้ฆ่าให้หมดเป็นกลุ่มๆไปนะ) พยายามค้นหาของที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆให้หมดด้วย ที่ชั้นบนสุดผู้เล่นจะเจอกับ Dark Angel เธอจะลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วฆ่าใส่ผู้เล่น หลีกให้ดีๆละ อาศัยจังหวะที่เธอลงมายืนฆ่าใส่เธอ เอาชนะ Dark Angel ได้แล้วให้ผู้เล่นกลับไปรายงานพระราชา เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปหน้าต่อได้เลย

Hottazhek Volcano

ไปหน้าฆ่าศัตรูให้หมดแล้วออกจากฉาก ผู้เล่นจะเจอ Dark Priest ขวางทาง เอาชนะมันแล้วให้ผู้เล่นไปหน้าต่อ ไปหน้าไปตามทางแล้วฆ่าศัตรูให้หมด พอถึงจุดหนึ่งผู้เล่นจะเจอ Dark Priest อีกครั้ง ตอนนี้ผู้เล่นจะทราบแล้วว่ามันคือ Gillespie เอาชนะมันแล้วให้ผู้เล่นไปหน้าต่อ ด้านในสุดผู้เล่นจะเจอกับ Guardian of the Volcano หลีกพลังที่ถูกปล่อยออกมาแล้วสู่ไปฆ่า ทำห้ามงนี้เรื่อยๆจะสามารถเอาชนะได้ กลับไปที่ปราสาทแล้วให้ผู้เล่นเตรียมตัวให้พร้อม หรือจะทำพวกภารกิจเสริมต่างๆให้หมดก่อนก็ได้ (มีสถานที่ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักออกมาเยอะเลยนะ ถ้าผู้เล่นคุยกับNPCเพื่อหาข่าวสาร) เตรียมตัวพร้อมแล้วให้ผู้เล่นสู่ไปสถานที่สุดท้ายได้เลย
Chaos Castle

สู่ไปในปราสาทแล้วไปหน้าฆ่าศัตรูให้หมด ห้ามลืมสำรวจเพื่อเก็บของด้วยนะ ขึ้นไปถึงชั้นหนึ่งผู้เล่นจะเจอกับ Gillespie เอาชนะมันให้ได้แล้วไปหน้าต่อ ไปหน้าแต่แล้วจะเจอกับไข่ จะไปผ่านไปหรือทำลายมันก็ได้ (ทำลายไปเลยนะ) ไปหน้าต่อแล้วจะเจอกับ Deatharte มันจะปล่อยพลังแบบติดตามมาทำร้ายผู้เล่น พร้อมทั้งพุ่งสู่มาฟันด้วย หลีกการฆ่าของมันแล้วฆ่าสวนไป เอาชนะแล้วให้ผู้เล่นกลับไปที่ปราสาท ที่ห้องบัลลังก์ผู้เล่นจะเจอเพียงคริสตัลสีดำเท่านั้น สู่ไปในบาร์แล้วคุยกับมนุษย์ที่ปิดทางอยู่ สู่จะเปิดทางให้ผู้เล่นสู่ไปเจอกับ Chaos เอาชนะมันให้ได้แล้วจะจบเกมนี้ลง

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone