วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] King Of Fighters Ex2 The Howling Blood

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร King Of Fighters Ex2 The Howling Blood Code Breaker

สูตร King Of Fighters Ex2 The Howling Blood Code Breaker

 Enable Code (ใส่ก่อนใช้สูตร)  0000C8C4 000A
1              Infinite Health P1 3200A818 0066
2              75% Health P1       7200A818 0064
8200A818 004B
3              50% Health P1       7200A818 0064
8200A818 0032
4              25% Health P1       7200A818 0064
8200A818 0019
5              1-Hit Death P1      7200A818 0064
8200A818 0001
6              No Health P1         8200A818 0000
7              Infinite Power P1  8200A7C8 9000
8200A830 9000
8              No Power P1          8200A7C8 0000
8200A830 0000
9              Infinite Strikers P1                3200C003 0000
3200C011 0000
10            Infinite Striker Bombs P1     3200A8D7 0005
11            1 Win Victory P1  7200C01A 0100
3200C01B 0003
12            Can't Win Round P1              3200C01B 0003
13            P1 Costume Color Modifier 3200A7BC 00 ??
14            Infinite Health P2 3200AA74 0066
15            75% Health P2       7200AA74 0064
8200AA74 004B
16            50% Health P2       7200AA74 0064
8200AA74 0032
17            25% Health P2       7200AA74 0064
8200AA74 0019
18            1-Hit Death P2      7200AA74 0064
8200AA74 0001
19            No Health P2         8200AA74 0000
20            Infinite Power P2  8200AA24 9000
8200AA8C 9000
21            No Power P2          8200AA24 0000
8200AA8C 0000
22            Infinite Strikers P2                3200C01B 0000
3200C029 0000
23            No Strikers P2       3200C01B 0003
3200C029 0003
24            Infinite Striker Bombs P2     3200AB33 0005
25            No Striker Bombs P2            3200AB33 0000
26            1 Win Victory P2  7200C028 0001
3200C028 0003
27            Can't Win Round P2              3200C028 0000
28            P2 Costume Color Modifier 8200AA18 00 ??
29            Play Tag! [Note 1]                3200A894 0005
30            Press Select To Call Up The Jump-In-Attack Helper       74000130 03FB
8200A7C6 0100
31            Unlock All Extra's                82010228 FFFF
32            Max Experience    42015BAA 7F7F

00000010 0002

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone