วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Legend Of Zelda The A Link To The Past Four Swords

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร GameShark Legend Of Zelda The A Link To The Past Four Swords

สูตร GameShark Legend Of Zelda The A Link To The Past Four Swords

ส่วนตัวเกมสำหรับใช้สูตรนะครับ โหลดเกมส์ Legend Of Zelda The A Link To The Past Four Swords
ต้องใส่ก่อน
C682715F 0D50EC40
9847A081 5CAF205C
Infinite Magic
58FD591C 0992E7FE
Infinite Health
EB0D090B EEE6644A
Infinite Bombs
CD8B417C D80645C3
Level 4 Sword
B67CF82F A5E38C74
999 Rupees
E04E272D 6A52DE51
Bow 1
FA03D273 0F7A119E
Boomerang!!!
F8520062 3EEF7682
Red Bommerang!!!
55A417CC 7A76E408
Hookshot
CB65FBC9 0E28F336
Bomb
CD8B417C D80645C3
Mushroom (Red)!!!
"E63EFE20 72FF9123
Magic Powder!!!
72755D54 25478F7D"
Access 4 Swords Dungeon 2
CE61465F 4E2A89BF
Another Access to 4 Swords Dungeon 3
13CF7E03 AE3FF93D
Invincible
82E43903 F44F3AD3
Must Be On (M)
C682715F 0D50EC40
9847A081 5CAF205C
Infinite Magic
58FD591C 0992E7FE
Infinite Health
EB0D090B EEE6644A
Infinite Bombs
CD8B417C D80645C3
Level 4 Sword
B67CF82F A5E38C74
999 Rupees
E04E272D 6A52DE51
Bow 4
FA03D273 0F7A119E
Boomerang!!!
F8520062 3EEF7682
Red Bommerang!!!
55A417CC 7A76E408
Hookshot
CB65FBC9 0E28F336
Bomb
CD8B417C D80645C3
Mushroom (Red)!!!
"E63EFE20 72FF9123
Magic Powder!!!
72755D54 25478F7D"
Access 4 Swords Dungeon 5
CE61465F 4E2A89BF
Another Access to 4 Swords Dungeon 6
13CF7E03 AE3FF93D
Invincible
82E43903 F44F3AD3

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone