วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Kirby's Dream Land

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตรเกมส์ Kirbys Dream Land GBC

สูตรเกมส์ Kirbys Dream Land GBC


ส่วนของ GameShark Code

0146F5D3 Invincibility

Extra Game Mode

Hold UP, A, and SELECT at the title menuโหลดเกมส์ Kirbys Dream Land to get the extra game mode, which has more challenge

Difficult Mode

On the title screen, press UP + SELECT + B to start a more difficult version of the game.

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone