วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Kirby Nightmare In Dream Land

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Kirby Nightmare In Dream Land GameShark Codes

สูตร Kirby Nightmare In Dream Land GameShark Codes

Kirby Copy Modifies
Fire 
3300217D 0001 
Spark 
3300217D 0002 
Cutter 
3300217D 0003 
Sword 
3300217D 0004 
Burning 
3300217D 0005 
Laser 
3300217D 0006 
Mike 
3300217D 0007 
3300217E 0003 
Wheel 
3300217D 0008 
Hammer 
3300217D 0009 
Parasol 
3300217D 000A 
Sleep 
3300217D 000B 
Needle 
3300217D 000C 
Ice 
3300217D 000D 
Freeze 
3300217D 000E 
Hi-Jump 
3300217D 000F 
Beam 
3300217D 0010 
Stone 
3300217D 0011 
Ball 
3300217D 0012 
Tornado 
3300217D 0013 
Crash 
3300217D 0014 
Light 
3300217D 0015 
BackDrop 
3300217D 0016 
Throw 
3300217D 0017 
UFO 
3300217D 0018 
Star Rod 
3300217D 0019 
Baby 
3300217d 000G

Master Code

993E41C6E209 
6958C17716C4 
DE549C4C6691

Infinite Health

94B6AA4AEEB6

Infinte Lives

0B4A59F9261C

Unlock all Sub Game 

62A9CF656DD7

Invincible

57A40B6C6614

Access All Doors on Lvl 1

72A00F656651 
2238C6F196FD 
62B84AF53E4C

Access all Doors Level 2

72A00F656651 
4239C2F585EC 
6A984AF5B66C 

Access All Doors on Lvl 3

72A00F656651
463DC2FC85AC
6A984AF5B66C


Access All Doors on Lvl 4

72A00F656651 
C229C2C5C5EC 
6A984AF5B66C

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone