วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] Crash Bandicoot The Huge Adventure

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Crash Bandicoot The Huge Adventure Code Breaker

สูตร Crash Bandicoot The Huge Adventure Code Breaker

Enable Code (ใส่ก่อน)  เป็นสูตรของ โหลดเกมส์ Crash Bandicoot The Huge Adventure
00008F0E 000A
100007AC 0007

               Infinite Lives                                                                      32000098 0063
                  Infinite Mask                                                                      8200009C 0003
               Infinite Health (Flying Stages)                                             83003F44 0064
               Have Special Moves                                                           32000026 00F0

Start With 100 Boxes                                                                        
72000094 0000
82000094 0064

               Timer Off                                                                          820000BC 0000
              
Press A For Moon Jump                                                                    
D0000020 0001
32010A78 00CC

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone