วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมบอย] Harvest Moon 3 GameShark

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Harvest Moon 3 GBC

สูตร Harvest Moon 3 GBC


Inf. Gold
01FF06D4
--------------------------------
Inf. Wild Berry
016372D8
--------------------------------
Inf. 1ST Item Slot
010091D5
1ST Item Slot Mod
01??81D5
00 - Empty
01 - Weed
02 - Stone
03 - Fence
04 - Turnip
05 - Potato
06 - Asparagus
07 - Corn
08 - Tomato
09 - W. Melon
0A - Sweet Potato
0B - Peanut
0C - Eggplant
0D - Sprinkler
0E - Stardust Flower
0F - Cherry Flower
10 - Primerose
11 - Moonlight Flower
12 - S. Star Flower
13 - Comet Flower
14 - Full Moon Flwer
15 - S. Dream Flower
16 - Wild Berry
17 - Cherry
18 - Mushroom
19 - Fodder
1A - Egg
1B - Golden Egg
1C - Egg
1D - Golden Egg
1E - Wool S
1F - Wool M
20 - Wool L
21 - Milk S
22 - Milk M
23 - Milk L
24 - Scare Crow
25 - Butter
26 - Cheese
27 - Mayonnaise
28 - Yarn
29 - Sweater
2A - Carp
2B - King Carp
2C - Snakehead
2D - Black Bass
2E - Bluegill
2F - King Salmon
30 - Parrot Fish
31 - Blowfish
32 - Dorado
33 - Sailfish
34 - Coelacanth
35 - Archerfish
36 - Horned Shark
37 - Blue Maomao
38 - Pink Maomao
39 - King of Lake
--------------------------------
Have Inf. All Seeds
016364D5
016365D5
016366D5
016367D5
016368D5
016369D5
01636AD5
01636BD5
01636CD5
01636DD5
01636ED5
01636FD5
016370D5
016371D5
016372D5
016373D5
016374D5
016375D5
016376D5
016377D5
--------------------------------
Fodder Set
010178D5
--------------------------------
Inf. Lumber
01637AD5
--------------------------------
Inf. Fodder
01637DD5
--------------------------------
Max Lv3 Tools
01025FD5
010260D5
010261D5
010262D5
010263D5
--------------------------------
Fertilizer Bag
01637CD5
--------------------------------
Partner "Love You" Code - 01FF32DA
--------------------------------
Char. Mod:
01??08D4
00 - Boy
01 - Girl
--------------------------------
Time Mod:
01??75D4
00 - 18 / 00AM - 11PM
--------------------------------
Season Mod:
01??72D4
00 - 03 / Spring - Winter
--------------------------------
Next Day Weather Mod:
01??79D4
00 - Sunny
01 - Rainy
02 - Hurricane
03 - Snow
04 - Snow Storm
--------------------------------
Blood Mod:
01??75D4
00 - A
01 - B
02 - O
03 - AB
--------------------------------
B-Day Mod:
Season
01??0AD4
00 - Spring
01 - Summer
02 - Fall
03 - Winter
Day
01??0BD4
00 - 23 / 00AM - 11PM
--------------------------------
Pet Mod:
01??16D4
00 - S. Dog
01 - M. Dog
02 - B. Dog
03 - White/Pink Cat
04 - Black/Gray Cat
05 - Spot/Brown Cat
06 - Pig
07 - Bird
--------------------------------
Pet Name Mod:
1ST Letter
01??17D4
2ND Letter
01??18D4
3RD Letter
01??19D4
4TH Letter
01??1AD4
--------------------------------
Color Mod:
Red
01??0CD4
Green
01??1DD4
Blue
01??0ED4
E0 - FF / 01 - 31
--------------------------------
Name Mod:
1ST Letter
01??00D4
2ND Letter
01??01D4
3RD Letter
01??02D4
4TH Letter
01??03D4
--------------------------------
Partner Name Mod:
1ST Letter
01??10D4
2ND Letter
01??11D4
3RD Letter
01??12D4
4TH Letter
01??13D4
--------------------------------
Letters
0A - 0F / A - F
10 - 1F / G - V
20 - 23 / W - Z
24 - 2F / a - l
30 - 3D / m - z
00 - 09 / 0 - 9
EF /
DF / !
E0 / ?
E1 / &
E8 / ~
E9 / ...
EC / _
E5 / [
E6 / ]
E2 / Paw
E3 / Heart
E4 / Music Note

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone