วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมบอย][GBC] Super Mario bros deluxe

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Super Mario bros deluxe GameShark

สูตร Super Mario bros deluxe GameShark


01017EC1 Always have 296 in time left. When you jump on a
 01287DC1 pole at the end of a level you should turn code off to continue.
ติดตาม mario ภาคอื่นๆได้ที่ โหลดเกม Super Mario 4
 0101C5C1 Always be Super Mario. You will never get killed unless you 
       Fall into a hole or lava.
 0101CEC1 Always have Fire balls even if small. 

 0102C1C1 Walk Through everything. It should beโหลดเล่น Super Mario Bros. Deluxe used with the always 
 be Super Mario code. If you need to go down a pipe turn off the codes and 
 get hit, you will then be in normal mode. You must turn the codes off 
 before you try to hit a pole or you will get stuck. Also you will need to 
 turn off the codes and get hit by Bowser before you can get the axe. 
 I recommend this code only for Levels 8-1 through 8-3. 

 01FF8EC1 + 01FF8FC1 + 01FF8FC1 + 01FF91C1 Activates all challenge
 levels. Codes must be off to start the game. Go into a level and turn on 
 codes, then save. You will then be able to do any challenge level.

 010392C1 Activates the Lost levels and Boo vs Game. Enter code then 
 go into a level turn code on. Save and end level. You can now click on Luigi
 and play the Lost levels.

 01FF29C4 + 01FF2AC4 + 01FF2BC4 + 01FF2CC4 Activates all pictures.

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone