วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมบอย] Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตร Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2


สูตร Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2

GameShark

(M)aster codes:F25C3036 38DB2117
880C06DC 229D02D6
Gohan has all Special download Dragon Ball Z : The Legacy of Goku IIAbilities:655559FB EDAC241F
Gohan has Unlimited HP:BC54CB7B 13D3DB07
Gohan has Max HP:6A0583EF DF679231
Gohan has Unlimited EP:F650EE65 DE2C78B8
Gohan has Max EP:44395D78 E2285CD7
Gohan has Max STR:5F529E10 AFEA1B75
Gohan has Max POW:CC6079D8 BC354E20
Gohan has Max END:8E59A3C1 5F457D75
Gohan has Max EXP:74B12C25 3B824A55
Trunks has Unlimited HP:27EBA574 65554F94
Trunks has Max HP:3FD6804B 096DA068
Trunks has Unlimited EP:2A8B8ACB E725F4AF
Trunks has Max EP:09FE9934 4555CC4A
Trunks has Max STR:6AE891D4 3C21486C
Trunks has Max POW:B965139D BBC60A09
Trunks has Max END:3B085B67 3A45C85F
Trunks has Max EXP:C7727BCD 79A43AFA
Piccolo has Unlimited HP:7478EFD2 CCA08FE8
Piccolo has Max HP:EBE3AF1F B788FF2C
Piccolo has Unlimited EP:6074D6E7 FACD9EF7
Piccolo has Max EP:76AF73C6 D96401FB
Piccolo has Max STR:3A547DE4 7972A153
Piccolo has Max POW:475D638A C26EA0BE
Piccolo has Max END:0B97EE86 3D0D9AB1
Piccolo Max EXP:5B5DB03C E30801C1
Vegeta has Unlimited HP:7D6D74A8 3ED2332C
Vegeta has Max HP:7189DAB7 AFA02AB8
Vegeta has Unlimited EP:CAA15AF6 3591F8FA
Vegeta has Max EP:CE79555A 57D4C6E6
Vegeta has Max STR:5F438695 682FA1ED
Vegeta has Max POW:FCA64429 D6658454
Vegeta has Max END:96921D88 77B820C1
Vegeta has Max EXP:3D11E020 D9247CF4
Goku has Unlimited HP:54CD0CF3 178C64A5
Goku has Max HP:30F53985 22D0687F
Goku has Unlimited EP:CECE81D9 A4FA5070
Goku has Max EP:B8C2CA15 2D18F77A
Goku has Max STR:9F0C201E 9D967611
Goku has Max POW:12E39ECB 15F112A9
Goku has Max END:3475E396 0B9BE201
Goku has Max EXP:C1BD204B D921765C
99 STR Capsule +1:7E151F59 E4EB9837
99 STR Capsule +3:467BC8E4 BA70FF8E
99 STR Capsule +5:C63A7DB4 6F70E87A
99 Power Capsule +1:E3709A62 7BFF2C4B
99 Power Capsule +3:42AAC3A4 B7E87552
99 Power Capsule +5:2123DE2B EAEE81F9
99 END Capsule +1:5791B832 BE94E043
99 END Capsule +3:99FEDE3E 692AC4F2
99 END Capsule +5:B443CA2E 36602C74
99 Senzu Bean:7F81D19C B08AFEEB
All Nameks found:FA3636AA B37EDD07 บทสรุป Dragon Ball Z The Legacy of Goku II GBA
Enable Goku (with all abilities):01E8EB79 61171AF6 Talk to somebody or save the game while the GameShark is still in you Game Boy Advance.
All Golden Capsules:B61676BA A6260F02 Use the code, save, then start again without the code.
Enable Hercule:B80CBD6C ECC4B98F
Hercule has Unlimited HP:BD167514 8C8DF8F3
Hercule has Max HP:A8FF36DC F31782D1
Hercule has Inf EP:94C82FAA F8AC6ED8
Hercule has Max EP:A33FE7A3 A93AA1BA
Hercule has Max STR:A2C852EA 09B0072D
Hercule has Max POW:6447CB0E D7780159
Hercule has Max END:D0F3B48A 7A1CD4DA
Hercule has Max EXP:A2A3F25B B9BFFC69 
Code Breaker Codes

25 Golden Capsules 330011E8 0019
STR Capsule +1:330011D8 0063
STR Capsule +3:330011DA 0063
STR Capsule +5:330011DB 0063
Power Capsule +1:330011DC 0063
Power Capsule +3:330011DD 0063
Power Capsule +5:330011DE 0063
END Capsule +1:330011DF 0063
END Capsule +3:330011E0 0063
END Capsule +5:330011E1 0063
Senzu Bean:330011D6 0003
Album:330011E9 0001
Club Sandwich:330011EA 0001
Newspaper:330011EB 0001
Cookie:330011EC 0063
Scouter:330011ED 0001
Scouter Note:330011EE 0001
Scouter Part (1):330011EF 0001
Scouter Part (2):330011F0 0001
Apt. A Card:330011F1 0001
Apt. B Card:330011F2 0001
Dragon Ball 1:330011F4 0001
Dragon Ball 2:330011F5 0001
Dragon Ball 3:330011F6 0001
Dragon Ball 4:330011F7 0001
Dragon Ball 5:330011F8 0001
Dragon Ball 6:330011F9 0001
Dragon Ball 7:330011FA 0001
Grandpa's Key:330011FB 0001
Math Book:330011FC 0001
Rune:330011FD 0001
City Key:330011FE 0001
Blue Card:330011FF 0001
Red Card:33001200 0001
Autograph (Hercule):33001201 0001
Fish:33001202 0003
Bait:33001203 0001
Dragon Radar:33001204 0001
Gohan Max EXP (Lv. 50):830010C8 E0FF
830010CA 05F5
Piccolo Max EXP (Lv. 50):830010E4 E0FF
830010E6 05F5
Vegeta Max EXP (Lv. 50):83001100 E0FF
83001102 05F5
Trunks Max EXP (Lv. 50):8300111C E0FF
8300111E 05F5
Goku Max EXP (Lv. 50):83001138 E0FF
8300113A 05F5
Hercule Max EXP (Lv. 50):03001154:3B9AC9FF
Gohan HP and Ki:030010B8 FF
030010BC FF
Hercule HP and Ki:03001148 03E7
03001144 03E7
Vegata HP and Ki:030010F0 03E7
030010F4 03E7
Piccolo HP and Ki:030010D8 03E7
030010D4 03E7
Trunks HP and Ki (might not work):0300100C 03E7
03001110 03E7
Goku HP and Ki:03001128 03E7
0300112C 03E7
All 7 Nameks found (to get to New Namek): 330011F3 0007

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone