วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Aekkawin Anantrakarnkit

[สูตรเกมส์บอย] สูตรเกม Pokemon Platinum [GBA]

    ไม่มีความคิดเห็น:

สูตรเกม Pokemon Platinumสูตรเกม Pokemon Platinum


เวลาที่เล่น เป็น 0:00:00 (Select)
94000130 FFFB0000
B2101140 00000000
1000009E 00000000
100000A0 00000000
D2000000 00000000

ไข่ฟักตัว เร็วขึ้น
120747B2 00002000
120747B6 00007338

คุณลักษณะของ โปเกมอนเต็ม
120747B2 00004800
020747B4 023C0001
120747B8 00004700
023C0000 61284801
023C0004 BDF8B014
023C0008 3FFFFFFF

ทักษะ/สภาวะ เต็ม
120747B2 00004800
020747B4 023C0001
120747B8 00004700
023C0000 82F84802
023C0004 61B84802
023C0008 BDF8B014
023C000C 0000FFFF
023C0010 FFFFFFFF

เกี่ยวกับการต่อสู้
โปเกมอนตัวแรกของเรา HP999
421011E8 02000000
B2101140 00000000
10047604 000003E7
10047608 000003E7
D2000000 00000000

โปเกมอนตัวแรกของคู่ต่อสู้ HP1 (L+R)
94000130 FEBF0000
B2101140 00000000
100476C4 00000001
D2000000 00000000

โปเก มอนตัวแรกของเรา PP 99
421011E8 02000000
B2101140 00000000
000475E4 63636363
D2000000 00000000

โปเกมอนตัวแรกของคู่ต่อสู้ PP 0
421011E8 02000000
B2101140 00000000
000476A4 00000000
D2000000 00000000HP เต็ม(L+R)
94000130 FCFF0000
621BEA80 00000000
B21BEA80 00000000
10005E08 000003E7
10005E0C 000003E7
D2000000 00000000

HP ไม่จำกัด (L+R)
94000130 FCFF0000
621BEA80 00000000
B21BEA80 00000000
00005DE8 63636363
D2000000 00000000

โจมตีทีเดียว ตายคาที่
94000130 FCFF0000
621BEA80 00000000
B21BEA80 00000000
10005EC8 00000001
D2000000 00000000

ได้ค่าประสบการณ์สูงสุด
94000130 FCFF0000
621BEA80 00000000
B21BEA80 00000000
20005EB0 000000FF

สูตร เพิ่มค่าประสบการณ์หลังการต่อสู้
คูณ2เท่า
92241276 0000319C
02241278 60080040
0224127C 309C1C28
D0000000 00000000
คูณ4เท่า
92241276 0000319C
02241278 60080080
0224127C 309C1C28
D0000000 00000000
คูณ10เท่า
92241276 0000319C
02241278 600800C0
0224127C 309C1C28
D0000000 00000000
คูณ16เท่า
92241276 0000319C
02241278 60080100
0224127C 309C1C28
D0000000 00000000
คูณ32เท่า
92241276 0000319C
02241278 60080140
0224127C 309C1C28
D0000000 00000000
คูณ64เท่า
92241276 0000319C
02241278 60080180
0224127C 309C1C28
D0000000 00000000
ปล. หากค่าประสบการณ์ เกิน 1500 จะทำให้ค่าประสบการณ์กลายเป็น 1 หากโปเกมอนที่เราสู้ด้วยเป็นโปเกมอนป่า เท่านั้น

เงินเต็ม (Select)
94000130 FFFB0000
B2101140 00000000
00000090 000F423F
D2000000 00000000

เงิน เต็ม (Select+Up)
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
00000090 000F423F
D2000000 00000000

เข็มกลัดครบ (Select+Up)
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
20000096 000000FF
D2000000 00000000

ไม่ได้รับผล กระทบจากโปเกมอนที่อ่อนกว่า(Select+Up)
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
20008087 000000FF
D2000000 00000000โอกาส ที่จะไม่ได้รับผลกระทบ
ปกติ(Select+?)
94000130 FF7B0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
20008089 00000000
D2000000 00000000

น้อย(Select+Up)
94000130 FFDB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
20008089 00000001
D2000000 00000000

มาก(Select+Up)
94000130 FFEB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
20008089 00000002
D2000000 00000000

ปลด ล็อกเนชั่นนอลเด็กซ์(Select+Up)
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
10001656 00000101
D2000000 00000000
สมุด ภาพครบทั้ง493ชนิด(Select+Up)
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 0000FFFF
C0000000 0000001E
D7000000 00001380
D2000000 00000000

รายละเอียดในสมุดภาพครบทั้ง493ชนิด(Select+Up)
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 0000FFFF
C0000000 0000001E
D7000000 00001340
D2000000 00000000

สูตรไอเทม x998 ชิ้น
*ทุกสูตรกด Select+Up

ไอเทมเดินทาง(ช่องแรก)
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 03E60044
C0000000 0000002B
D6000000 00000644
D4000000 00000001
D2000000 00000000
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
000006F4 03E60087
000006F8 03E60088
D2000000 00000000
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 03E600D5
C0000000 00000072
D6000000 000006FC
D4000000 00000001
D2000000 00000000

ไอเทมรักษา(ช่อง2)
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 03E60011
C0000000 00000025
D6000000 00000B60
D4000000 00000001
D2000000 00000000

บอล
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 03E60001
C0000000 00000003
D6000000 00000D00
D4000000 00000001
D2000000 00000000
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 03E60006
C0000000 0000000A
D6000000 00000D10
D4000000 00000001
D2000000 00000000

TM/HM 
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 00620148
C0000000 00000063
D6000000 000009A0
D4000000 00000001
D2000000 00000000

เบอรี่
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 03E60095
C0000000 0000003F
D6000000 00000C00
D4000000 00000001
D2000000 00000000

จดหมาย
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 03E60089
C0000000 0000000B
D6000000 00000B30
D4000000 00000001
D2000000 00000000

ไอเทมที่ใช้ ตอนต่อสู้
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 03E60037
C0000000 0000000C
D6000000 00000D3C
D4000000 00000001
D2000000 00000000

ไอเทมสำคัญที่ใช้ในการผ่านเนื้อเรื่อง
94000130 FFBB0000
62101140 00000000
B2101140 00000000
D5000000 000101AC
C0000000 00000027
D6000000 000008D8
D4000000 00000001
D2000000 00000000

โปรแกรม ของโปเกชิครบ(Select)
94000130 FFFB0000
B2101140 00000000
00001174 01011903
E0001178 00000018
01010101 01010101
01010101 01010101
01010101 01010101
D2000000 00000000

โปเกรัส
ไม่ติดเชื้อ
120747B2 00002000
120747B6 00007688
ติดเชื้อ
120747B2 00002001
120747B6 00007688
คืนสภาพเดิมแล้ว
120747B2 00002002
120747B6 00007688

จับ โปเกมอนของเทรนเนอร์
522490E8 B0562019
122490E8 0000E00A
D0000000 00000000

เดินเร็วขึ้น2เท่า
E2000400 00000018
6837AE06 D1012F03
60372709 D0022B02
085F0056 1C164770
02000418 47701C1F
02065250 F8D6F79B

เวลาเดินเหมือนขี่จักรยานอยู่
120EEB78 00005469
120EEB84 00005455
120EEB90 00005441
120EEB9C 00005429
120EEBA8 00005469
120EEBB4 00005455
120EEBC0 00005441
120EEBCC 00005429
120EEBD8 00005469
120EEBD8 00005469
120EEBE4 00005455
120EEBF0 00005441
120EEBFC 00005429
120EEC14 00005455
120EEC20 00005441
120EEC2C 00005429

สูตรทะลุกำแพง
94000130 FEFD0000
12060458 0000E00A
120604BE 0000E001
1206055C 0000E008

เกี่ยว กับการฝากโปเกมอน
เดิน1ก้าวโปเกมอนเลเวลเต็ม
02025E14 47184B00
02025E18 02000221
E2000220 00000010
30E86812 60014901
46C04770 0098967F
ฝาก ฟรี
921E592A 00001C61 
121E592C 00002000 
D0000000 00000000

เดิน1ก้าว ได้ไข่เลย®
02025DE4 00892176
02025DE8 28005840
94000130 FEFF0000
02025DE4 47084900
02025DE8 02000231
E2000230 00000018
00892176 50422201
28005840 47104A00
02025DED 46C046C0
D0000000 00000000

เดิน1ก้าว ได้ไข่สีแปลกจากร้านฝากเลี้ยง®
02025DE4 00892176
02025DE8 28005840
94000130 FEFF0000
02025DE4 47084900
02025DE8 02000231
E2000230 00000030
00892176 68124A08
189A238C 88538816
40562207 1C8A4053
52835246 46C05840
47104A00 02025DED
02101140 46C046C0
D0000000 00000000

เกี่ยว กับการประกวดโปเกมอน
ได้คะแนนเต็ม
94000130 FEDF0000
9224545A 00002418
0224545C 47204C00
02245460 020002D1
E20002D0 00000020
5E182418 1C495F14
D1012901 E0014803
46C01900 47204C00
02245465 000003E7
D2000000 00000000

ได้คะแนนเต็ม แต่คู่ต่อสู้ได้0
94000130 FEDF0000
9224545A 00002418
0224545C 47204C00
02245460 020002D1
E20002D0 00000020
5E182418 1C495F14
D1012901 E0014803
46C02000 47204C00
02245465 000003E7
D2000000 0000000

แบทเทิลทาวเวอร์เลเวล10
94000130 FFFB0000
B2101140 00000000
2000724B 0000000A
D2000000 00000000

ขอบคุณ สูตรจาก ElixirDream 
สูตรโปเกมอนสีแปลก Shiny Pokemon (ใช้ได้กับโปเกมอนเริ่มต้นด้วย)
020736CC 47004800
020736D0 02000081
E2000080 00000038
6800480C 1808490A
88428801 0C249C0D
40614051 40412007
430C0424 1C28940D
AA0D2100 FA20F074
47004800 020736D5
0000008C 02101140 

สูตรได้โปเกมอน มิคารุจีสีแปลกกับท่า Wonder Guard [L+R]
94000130 FCFF0000 
B2101140 00000000 
E00000B4 000000EC 
63855BF5 3ABE0000 
3576BF7C 528C2DDC 
155DE34A F017F52B 
EC5980CC 0651A7B3 
E001B373 09A23C94 
E9612DC7 415E84F8 
817BC60A 6E81A57B 
DCD89BC9 CD8BF519 
9F3CDE70 DA026B3B 
02EF7DEB DCD8ACCC 
047AEE58 608ABC7F
DFB4B107 4B9EB5DC 
0A91B4E2 03086B6A 
F97B2767 29C6E4D9 
ECCC9B56 7F075FD6 
34DE38E9 3EBBA393 
D8CCB636 669D0801 
CF8C564B E3E905E5 
F74F82FA E4A73EE9
F31B029E 9259B5A6 
029EA5CA 5F39C422 
13A25ACB D66116A6 
AA5BF2C7 6E372F7E 
FAFF1522 0E276300 
089B0523 3B928FCD 
DD241DD7 22051756 
2ECC2834 EAADDAA1 
0697EF82 170A3F4D 
3C2DB7F6 D2E380D2 
DAF17B9F 00000000 
D2000000 00000000
ปล. เมื่อใช้แล้วจะมาอยู่ในทีมของเราในสล็อตแรก 

โคลน โปเกมอน
12079ADC 0000231D
94000130 FEFF0000
12079ADC 0000E008
D0000000 00000000
วิธีการ 
1.ทำการSwitch โปเกมอนที่เราจะโคลนในขนะเดียวกันกดปุ่มR ค้างไว้
2.Switchกับโปเกมอนที่ เราไม่ต้องการ (กดRค้างด้วย)
3.เมื่อสลับตำแหน่งแล้วออกมาจากหน้านั้น แล้วเข้าไปอีกที(ปล่อยRได้วแล้ว)
4.จะได้โปเกมอนที่ถูกโคลนแล้ว อ๊ากกก 

สูตรเกมส์ภาคอื่นๆอีกมากมายที่ สูตรเกมส์บอย

สูตร เหตุการณ์ที่เจอโปเกมอนในตำนาน
ดาร์กไรค์

94000130 FCFF0000
B2101140 00000000
E000B4D4 00000100
00000080 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 80000000
E000B5D4 00000104
00010001 00000001
00000001 AE080000
8356D66B 7D37D749
4578E83C B573BCDD
B051723E D720A1FC
AF64E4EC F3D33CC1
E2FF3794 342E2576
7B6AA92D 2CE386A5
A50C164B C0F85B05
0D2E215C C88A23B4
9771B5CF 294487C8
0E8BF802 0DAF6733
B68A3FB8 5F2F500F
0271960A B4E51400
1B928FC3 1A57E074
AF9E9EA0 416520E7
34D422FF 8AB048D3
C206D59C B1E6A2BE
AC2141C6 1F35D2DC
B6C07961 373B4AAF
DE160CA1 92F95736
22317837 D4E459C1
82413E98 FF91B194
3CD5D027 02E7D2AB
E1D6107D 8C1A4469
742B3167 A857A728
138B2BCE 26D8ABF6
975673D6 C1B333EB
D8372D49 062303D5
EEB0FDA5 0AB9A8B3
474E9945 00000000
00004000 00000000
00000000 00000000
E000BDF4 00000358
00000001 00000001
00000001 AE080000
8356D66B 7D37D749
4578E83C B573BCDD
B051723E D720A1FC
AF64E4EC F3D33CC1
E2FF3794 342E2576
7B6AA92D 2CE386A5
A50C164B C0F85B05
0D2E215C C88A23B4
9771B5CF 294487C8
0E8BF802 0DAF6733
B68A3FB8 5F2F500F
0271960A B4E51400
1B928FC3 1A57E074
AF9E9EA0 416520E7
34D422FF 8AB048D3
C206D59C B1E6A2BE
AC2141C6 1F35D2DC
B6C07961 373B4AAF
DE160CA1 92F95736
22317837 D4E459C1
82413E98 FF91B194
3CD5D027 02E7D2AB
E1D6107D 8C1A4469
742B3167 A857A728
138B2BCE 26D8ABF6
975673D6 C1B333EB
D8372D49 062303D5
EEB0FDA5 0AB9A8B3
474E9945 00000000
00004000 00000000
00000000 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF 00000C00
000D0007 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 E00000E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E2E000
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
E00000E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
E00000E2 0158014C
01540158 01B101C4
014F01B1 0148014D
01AE0157 0145015D
0153014C 01AE0153
01530147 014E01AE
01B10154 01480156
015401B1 FFFF01B1
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
00000000 000001EB
00000000 00000ABF
D2000000 00000000

ไชมี่

94000130 FCFF0000
B2101140 00000000
E000B4D4 00000100
02000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 00000000
00000000 80000000
E000B5D4 00000104
00010001 00000001
00000001 04380000
07A87D77 9B7878FB
AC5E54DB 56E166DF
AEDB6322 62B93B97
89D35ABB 7B2C076A
5A386B7A A7C8B6A0
D1FEB23F 537CDFC9
E75EA395 150751A3
0E8DFAE4 4790EE3A
036A96FA 5FC16E37
2696EA01 9C374B2B
9A0584D3 8B9756DE
3CDBC0F2 D6ABCDE3
13FDBE37 DCAC0638
71C8EAE2 EA9BC19B
B2B6D877 DE1FEBE5
8456774A 8C3F9838
AC2141C6 1F17D2DC
B6DB7943 37D04AA4
DE200C44 92F95736
22317837 D4E459C1
82413E98 FF91B194
3CD5D027 02E7D2AB
8078107D D5834469
742B3167 A857A728
138B2BCE 26D8ABF6
975673D6 C1B333EB
D8372D49 062303D5
EEB0FDA5 0AB9A8B3
474E9945 00000000
00004000 00000000
00000000 00000000
E000BDF4 00000358
00000001 00000001
00000001 04380000
07A87D77 9B7878FB
AC5E54DB 56E166DF
AEDB6322 62B93B97
89D35ABB 7B2C076A
5A386B7A A7C8B6A0
D1FEB23F 537CDFC9
E75EA395 150751A3
0E8DFAE4 4790EE3A
036A96FA 5FC16E37
2696EA01 9C374B2B
9A0584D3 8B9756DE
3CDBC0F2 D6ABCDE3
13FDBE37 DCAC0638
71C8EAE2 EA9BC19B
B2B6D877 DE1FEBE5
8456774A 8C3F9838
AC2141C6 1F17D2DC
B6DB7943 37D04AA4
DE200C44 92F95736
22317837 D4E459C1
82413E98 FF91B194
3CD5D027 02E7D2AB
8078107D D5834469
742B3167 A857A728
138B2BCE 26D8ABF6
975673D6 C1B333EB
D8372D49 062303D5
EEB0FDA5 0AB9A8B3
474E9945 00000000
00004000 00000000
00000000 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 FFFF00E2
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF 00001C00
000D0019 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
01AB00E2 E00001AB
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E2E000
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 E00001AB
00E200E2 00E200E2
00E200E2 00E200E2
00E200E2 E00000E2
0158014C 01540158
01B101C4 014F01B1
0148014D 01AE0157
0145015D 0153014C
01AE0153 01530147
014E01AE 01B10154
01480156 015401B1
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF
00000005 000001EC
00000000 00000C30
D2000000 00000000

กด L+R เพื่อใช้สูตร แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ไอเท มอีเวนท์เพื่อไปหาโปเกมอนในตำนาน
กด L+R แล้วเข้าร้านค้า คุยกับผู้ชานใส่ชุดเขียว
Secret Key (Rotom Key)
94000130 FCFF0000
B2101140 00000000
0000B5D4 0000000C
D2000000 00000000

Azure Flute
94000130 FCFF0000
B2101140 00000000
0000B5D4 0000000A
D2000000 00000000

Oak´s Letter
94000130 FCFF0000
B2101140 00000000
0000B5D4 00000009
D2000000 00000000

Member Pass
94000130 FCFF0000
B2101140 00000000
0000B5D4 00000008
D2000000 00000000

เรจิกิกัสกับไชมี่อยู่ในบ๊อก 18 (L+R)
94000130 FCFF0000
B2101140 00000000
0001DE34 87391D8C
0001DE38 FCB80000
0001DE3C DEC17A06
0001DE40 AABE7257
0001DE44 0ACBA745
0001DE48 36F8BBD2
0001DE4C 90C9C5D3
0001DE50 1300E5F9
0001DE54 551A7A3E
0001DE58 179CC6A1
0001DE5C D0DEEC41
0001DE60 F4B0C59C
0001DE64 38AF793E
0001DE68 BA383B94
0001DE6C 2DA4A04A
0001DE70 22944555
0001DE74 666E2E8F
0001DE78 827740D1
0001DE7C 05EB50DA
0001DE80 22756BC5
0001DE84 C6903DAA
0001DE88 AD4E7520
0001DE8C 8076B23A
0001DE90 63F11576
0001DE94 0C1E41B6
0001DE98 50119B01
0001DE9C 719190BE
0001DEA0 C5153B5A
0001DEA4 0729C930
0001DEA8 36D3616A
0001DEAC 64FAEED9
0001DEB0 ECC80737
0001DEB4 17C483B0
0001DEB8 F22DE13C
0001DEBC AF35FCA0
0001DEC0 C7870000
0001DEC4 F31DD6E2
0001DEC8 C374D225
0001DECC 1B9ED089
0001DED0 81B00392
0001DED4 EB60353B
0001DED8 223A3506
0001DEDC 799572FD
0001DEE0 B35885B4
0001DEE4 FC6ECADD
0001DEE8 FDF49A91
0001DEEC 60EE16FA
0001DEF0 8ECAA172
0001DEF4 A6D50326
0001DEF8 0D545764
0001DEFC 598DA3D8
0001DF00 546668EA
0001DF04 AAE9A2F7
0001DF08 A9303BE3
0001DF0C 85B95CE8
0001DF10 757CEA39
0001DF14 C7D41C0E
0001DF18 F62D5EDC
0001DF1C 1FB8FE44
0001DF20 38892A3D
0001DF24 F12C0D15
0001DF28 5EED4242
0001DF2C B4FF42BC
0001DF30 7476355D
0001DF34 4F3B467B
0001DF38 A9922E40
0001DF3C 782A849D
0001DF40 425CE594
D2000000 00000000

About สูตรเกมส์บอย -

สูตรเกมส์บอย บทสรุปเกมส์บอย และที่สำคัญอย่าลืมตัวเล่น Emulator ใน PC Android และ Iphone